06 juni 2020

CDA wil meer inzet provincie voor toegankelijkheid

CDA Overijssel vindt het belangrijk dat iedereen kan deelnemen aan onze samenleving en dat er ook letterlijk en figuurlijk drempels worden weggenomen voor mensen met een beperking. Het gaat daarbij om mensen met verschillende beperkingen, zoals een verstandelijke of fysieke beperking of een beperking in de geestelijke gezondheid.

Ook de provincie draagt hiervoor verantwoordelijkheid, aldus het CDA-Statenlid Bart van Moorsel. Hij noemt het opstellen van het programma van eisen bij de aanbesteding van het openbaar vervoer als voorbeeld, maar ook de uitgifte van vergunningen en het verstrekken van subsidies. ‘Er worden al wel afspraken gemaakt over de toegankelijkheid van gebouwen, locaties, natuurterreinen en evenementen, maar het is de vraag of dat voldoende is.’

Van Moorsel stelt hierover een aantal vragen aan Gedeputeerde Staten. Hij stelt voor om de minister van Gehandicaptenzaken te raadplegen. Rick Brink uit Hardenberg is al door meerdere provincies gevraagd om te adviseren over het wegnemen van drempels. De organisatie Toegankelijk Zwolle, met bijna veertig ervaringsdeskundigen, zou volgens Van Moorsel een bijdrage kunnen leveren aan ‘kennis en bewustwording’ bij de provinciale organisatie.

Het gaat om de volgende vragen aan Gedeputeerde Staten:

1.     Welke rol neemt uw college met betrekking tot het borgen van de toegankelijkheid in heel Overijssel van bijvoorbeeld locaties, natuurterreinen, evenementen en gebouwen zoals musea en erfgoed. Kunt u enkele voorbeelden noemen die betrekking hebben op verschillende beperkingen hoe u dit het afgelopen jaar heeft gedaan en wat hier het effect van is geweest?

2.     Welke mogelijkheden ziet u nog om de toegankelijk te verbeteren, met name ook bij evenementen die door u worden gesubsidieerd, zoals de Military in Boekelo?

3.     Ziet u nog mogelijkheden om hierin een actievere rol in te vervullen? Zo ja, kan dit binnen het bestaande beleid?

4.     Op welke wijze heeft u de toets met betrekking tot de toegankelijkheid geborgd in de dagelijkse uitvoering van het beleid vanuit de verschillende kerntaken?

5.     Op welke wijze laat u zich adviseren over de rol die neemt en kunt nemen bij het vergroten van de toegankelijkheid van openbaar vervoer, gebouwen, locaties, natuurterreinen en evenementen? Bent u bereid de Minister van Gehandicapten zaken om advies te vragen met betrekking tot toegankelijkheid bij de uitvoering van al uw kerntaken?

6.     De organisatie Toegankelijk Zwolle biedt aan via bijvoorbeeld een bijeenkomst een bijdrage te leveren aan kennis en bewustwording in de volle breedte van de provinciale organisatie. Bent u bereid dit aanbod te accepteren?

7.      Wat is de stand van zaken van het Leaderproject ‘Zorgeloos genieten Vechtdal’ en de doelstelling van de regio Vechtdal om in 2022 de meest toegankelijke vakantieregio van Nederland te zijn?

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.