23 september 2020

CDA wil mountainbikeroutes en paden in natuurgebieden open houden

Het CDA-Statenlid Jeroen Piksen pleit ervoor dat paden en mountainbikeroutes in natuurgebieden openblijven om de recreatiedruk te spreiden. Hij doet dit naar aanleiding van berichten in de media dat de organisatie Natuur Alert de provincie vraagt om de mountainbikeroutes op het nationaal park de Sallandse Heuvelrug binnen twee weken af te sluiten.

Natuur Alert wil dit omdat veel jonge dieren, waaronder het bedreigde korhoen, op zoek gaan naar nieuwe leefgebieden. Piksen stelde woensdag 23 september mondelinge vragen aan Gedeputeerde Staten of er voor de aanleg van mountainbikeroutes vergunningen nodig waren en of Gedeputeerde Staten van plan zijn om de mountainbikeroutes af te sluiten en vervolgens handhavend op te treden als mountainbikers zich toch in het nationaal park begeven. Ook wil hij weten of ook voor andere Natura 2000-gebieden in Overijssel zo’n verbod wordt overwogen.

Het betreft de volgende vragen:

1. In de media wordt gemeld dat de organisatie Natuur Alert de provincie vraagt om de mountainbikeroutes binnen het nationaal park de Sallandse Heuvelrug binnen twee weken af te sluiten omdat voor de aanleg een vergunning in het kader van Wet Natuurbescherming nodig is  en deze ontbreekt. De reden directe afsluiting is gelegen in het feit dat veel jonge dieren, waar onder het korhoen op zoek gaan naar nieuwe leefgebieden. Is de veronderstelling van Natura Alert juist en gaan Gedeputeerde Staten dien tengevolge handhavend optreden middels sluiting van de genoemde routes? Zijn er ook binnen andere Natura 2000-gebieden mountainbikeroutes gesitueerd en geldt hiervoor hetzelfde?

2. Er loopt een importprogramma voor de plaatsing van uit Zweden aangevoerde korhoenders op de Sallandse Heuvelrug. Wanneer loopt dit programma af en wanneer kunnen Provinciale Staten de toegezegde evaluatie over de resultaten verwachten? Voorafgaand aan een eventuele nieuwe importvergunning  worden wij graag tijdig in de gelegenheid gesteld hierover onze opvattingen kenbaar te maken. Kunt u dit toezeggen?

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.