09 november 2017

CDA wil snel meer duidelijkheid over gezondheidsrisico’s omwonenden geitenhouderijen

De onrust die in de provincie is ontstaan over de mogelijke gezondheidsrisico’s voor omwonenden van geitenhouderijen moet snel worden weggenomen. “Volksgezondheid staat voor het CDA altijd op één”, aldus Jeroen Piksen, woordvoerder Landbouw van de Overijsselse Statenfractie. Om die twee redenen heeft de CDA-fractie ingestemd met een motie die het provinciebestuur oproept om voorafgaand aan het grote landelijke onderzoek (naar de mogelijk verhoogde gezondheidsrisico’s voor mensen die binnen 2 kilometer van een geitenhouderij af wonen.) door de GGD vast een inventarisatie van de Overijsselse situatie te laten doen.

Omgevingsvisie
“In de sinds de zomer geldende Omgevingsvisie zijn voldoende randvoorwaarden ingebouwd waaraan bedrijven die willen nieuw vestigen, verplaatsen of uitbreiden moeten voldoen. Ook op het gebied van volksgezondheid en contact met de directe omgeving. Dit is een zorgvuldig proces dat behoorlijk war tijd in beslag neemt Daarom maken wij ons in Overijssel nog geen grote zorgen dat bedrijven die geen mogelijkheden meer zien in Brabant of Gelderland snel naar Overijssel zullen trekken”, licht woordvoerder Jeroen Piksen toe.

Tweede Kamer
De CDA-fractie heeft in de in september al gepleit voor voldoende aandacht voor de gezondheid van omwonenden van geitenhouderijen. CDA Tweede Kamer woordvoerder Jaco Geurts heeft deze week de minister gevraagd om een tijdsplanning voor het onderzoek van het RIVM naar de oorzaken van de gezondheidsproblemen bij omwonenden van geitenhouderijen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.