29 mei 2022

CDA wil opheldering: is er nog wel hoogveen in het Wierdenseveld?

De provincie wil fors investeren in het herstel van hoogveen in het Wierdenseveld. Er zou nog slechts op enkele plekken actief hoogveen aanwezig zijn dit Natura 2000-gebied, maar zelfs daar kan een vraagteken bij worden gezet na een recent veldbezoek van de gedeputeerde voor Landbouw en Natuur samen met ecologen, vertegenwoordigers van Landschap Overijssel en agrariërs uit de directe omgeving. Er zou geen actief hoogveen zijn aangetroffen in het Wierdenseveld.

Voor het CDA is dit aanleiding om vragen te stellen aan het college van Gedeputeerde Staten. ‘In en rond de Natura 2000-gebieden is er veel twijfel en scepsis of de financiële en sociaal-maatschappelijke kosten wel in balans zijn met de te verwachten resultaten van natuurherstel. Soms moeten zelfs eeuwenoude erven er voor verdwijnen’, aldus CDA-Statenlid Jeroen Piksen.

Hij vindt dat er geen enkele twijfel over mag bestaan of de te beschermen flora, fauna en habitats daadwerkelijk in het gebied aanwezig zijn. ‘Twijfel ondermijnt het vertrouwen in de overheid. Dat is onaanvaardbaar.’

Piksen wil van Gedeputeerde Staten de bevestiging dat er tijdens het veldbezoek inderdaad geen actief hoogveen is aangetroffen en zo ja, welke gevolgen dat heeft voor het gebiedsproces en de status van het Wierdenseveld als Natura 2000-gebied.

Het CDA heeft de volgende vragen aan Gedeputeerde Staten:

  • Klopt het dat de gedeputeerde onlangs het Wierdenseveld in genoemd gezelschap heeft bezocht en dat er tijdens dit bezoek geen actief hoogveen werd aangetroffen? 
  • Zo ja, heeft dat consequenties voor het gebiedsproces en/of de status van het Wierdenseveld als Natura 2000-gebied?

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.