13 maart 2020

CDA wil snel duidelijkheid over emissiereductie stikstof

Mede op verzoek van CDA Overijssel vond op woensdag 11 maart een vergadering plaats van de Statencommissie Landbouw en Natuur over de gebiedsgerichte aanpak van de stikstofproblematiek. Het CDA vindt het belangrijk om zich daarover uit te spreken.

Het stikstofprobleem is van de hele samenleving, niet specifiek van boeren. We zullen het als samenleving moeten oplossen en iedereen dient bij te dragen aan een oplossing. CDA Overijssel wil zo spoedig mogelijk perspectief en duidelijkheid over de aanpak van de stikstofproblematiek in de provincie. Er moeten gebiedsplannen komen met concrete doelen en uitvoeringsplannen die gericht zijn op emissiereductie. Hier moet van onderaf en met vertegenwoordiging van alle sectoren over worden nagedacht.

CDA Overijssel wil de opkoop van bedrijven vermijden en boeren een duurzaam verdienmode geven als zij hun bedrijfsvoering moeten aanpassen. ‘Voor heel Nederland is hiervoor 350 miljoen euro beschikbaar. Dat is nauwelijks serieus te nemen. Stel je voor dat wij in Overijssel honderd bedrijven zouden willen opkopen, dan is daarmee dit bedrag al uitgegeven’, zegt CDA-Statenlid Jeroen Piksen.

Ook komt er 125 miljoen euro beschikbaar voor een Natuurbank, waarmee nieuwe natuur kan worden aangelegd als compensatie voor grote projecten. CDA-Statenlid Karin van der Toorn wil dat dit geld vooral wordt ingezet voor verbetering van het onderhoud in plaats van het uitbreiden van natuurgebieden, wat weer ten koste gaat van agrarische grond. Extensivering van grondgebruik gecombineerd met duurzame verdienmodellen is een betere oplossing. Verder dienen de voorgestelde maatregelen door het Landbouw Collectief meegenomen te worden in de aanpak.

Er is veel twijfel over de haalbaarheid van het verlagen van de stikstofbelasting in en rond N2000-gebieden. Een belangrijk deel van de stikstof komt namelijk van buitenaf, onder andere Duitsland en niet-agrarische sectoren. De minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit gaat met ‘Brussel’ praten over bijstelling van de N2000-doelen als die niet haalbaar blijken. Met het oog op dit overleg moet voorkomen worden dat de provincie nu al gebiedsgerichte plannen gaat uitvoeren.

Piksen doet tenslotte een oproep aan Gedeputeerde Staten om er bij de minister op aan te dringen om haar belofte waar te maken dat niet gehandhaafd wordt op ‘beweiden en bemesten’ en dat PAS-meldingen gelegaliseerd worden, ook nu de stichting MOB inmiddels heeft besloten de rechtszaak af te blazen waarmee de provincie tot handhaving gedwongen zou worden.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.