Cows in a stable
03 maart 2022

CDA wil snel eind aan onzekerheid bij 350 PAS-melders

CDA Overijssel heeft aan Gedeputeerde Staten gevraagd om zo spoedig mogelijk van de bedrijven van alle PAS-melders inzichtelijk te krijgen welke maatregelen nodig zijn om een juridisch houdbare vergunning van de provincie te kunnenkrijgen. De provincie kan helpen door bijvoorbeeld voorfinanciering van maatregelen en of subsidies. Het CDA wil direct aan de slag, desnoods met inzet van provinciaal geld.

Op initiatief van het CDA, Partij voor de Dieren en de PvdA werd gisteren in de Statencommissie Natuur en Landbouw gesproken over hulp aan de 350 PAS-melders. Deze boeren die en bedrijven konden in het verleden op basis van de toen geldende regelgeving volstaan met een melding als zij hun bedrijf wilden uitbreiden. De Raad van State oordeelde in 2019 dat deze bedrijven alsnog vergunningplicht hebben.

De milieuorganisatie MOB wil de provincie via gerechtelijke procedures dwingen handhavend tegen deze bedrijven op te treden. Tot op heden weigert de provincie dit, omdat de minister toegezegd heeft de PAS-melders te willen legaliseren. Daartoe is afgelopen maandag een overheidsregeling in werking getreden die gebruik maakt van bestaande wetgeving.

Het college van Gedeputeerde Staten denkt niet dat de PAS-melders hiermee echt geholpen worden. Het is maar zeer de vraag of de rechter vindt dat deze regeling voldoende soelaas biedt voor natuurherstel en voldoende reductie van stikstofdepositie. ‘Deze fnuikende onzekerheid is de bron van zorg en heel veel ellende in familiebedrijven. We moeten alles op alles zetten om snel een eind te maken aan die onzekerheid’, zegt het CDA-statenlid Jeroen Piksen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.