17 juli 2020

CDA wil snellere doorrekening óf uitstel veevoermaatregel

Boeren hebben behoefte aan duidelijkheid, waardering en perspectief. Daarom roept CDA Overijssel de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit op om de doorrekening van de omstreden veevoermaatregel te versnellen óf de ingangsdatum van 1 september los te laten, zodat de melkveesector en experts zoals veeartsenorganisaties betrokken kunnen worden bij het vervolg.

De minister wil dat boeren tijdelijk minder eiwit mogen voeren aan koeien. Het gaat om een tijdelijke maatregel - vier maanden - om de uitstoot van stikstof te reduceren met 0,2 kiloton. Boeren zijn massaal in opstand gekomen tegen deze maatregel. Zij zijn bang voor negatieve gevolgen voor diergezondheid, zoals vervetting van koeien aan het einde van de lactatie, verminderde weerstand en kalveren die bij de geboorte minder vitaal zijn.

Experts onderstrepen dit. Een alternatief voorstel vanuit de melkveesector voor de veevoermaatregel is door de minister verworpen.

CDA Overijssel begrijpt heel goed dat boeren het vertrouwen in de overheid verliezen door deze voermaatregel en dat er steeds minder draagvlak is voor stikstofmaatregelen. ‘Terwijl dit vertrouwen juist zo broodnodig is voor de verdere stikstofaanpak’, zeggen de CDA-Statenleden en woordvoerders landbouw en natuur Karin van der Toorn en Jeroen Piksen. ‘Ook voor de opgaven waarvoor de provincie nog staat, zoals de gebiedsgerichte aanpak die nodig is voor natuurherstel en vergunningen voor economische activiteiten die stikstofbelasting veroorzaken.’

Een door de Tweede Kamer aangenomen motie van Jaco Geurts (CDA) en Mark Harbers (VVD) heeft ervoor gezorgd dat de minister zowel de eigen maatregel als het alternatief van de melkveesector laat doorrekenen. Het resultaat wordt echter pas eind augustus verwacht, terwijl de voermaatregel al op 1 september van kracht wordt. Dit tijdpad is voor CDA Overijssel onbegrijpelijk. ‘Ook vinden wij dat ministeriële voermaatregelen nooit een negatief effect mogen hebben op de diergezondheid.’

Snelheid maken

Alle economische sectoren moeten bijdragen aan de stikstofreductie, maar met de voermaatregel van de minister wordt weer een zware wissel getrokken op de agrarische sector. CDA Overijssel heeft begrip voor de wanhoop onder boeren. Zolang er gerede twijfel bestaat over de gevolgen van de voermaatregel voor de diergezondheid zullen de protesten blijven. Snelheid maken met de doorrekening, of het opschuiven van de voermaatregel is daarom noodzakelijk.

‘Ook vinden wij dat de minister arbitrage moet overwegen als de doorrekening weinig tot geen verschil oplevert tussen haar eigen voermaatregel en het alternatief uit de melkveesector’, aldus Piksen. In ieder geval zal de minister de melkveesector moeten betrekken bij het vervolg.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.