02 maart 2020

CDA wil weten of Overijssel kan aanhaken bij waterstofplannen

Door het consortium NortH2 zijn op donderdag 27 februari plannen gepresenteerd voor een waterstoffabriek in de Eemshaven en een windpark in de Noordzee. Vanuit het CDA is al geregeld geïnformeerd naar initiatieven in onze provincie. ‘Wij willen op een positieve manier kijken naar de energietransitie en zien waar de kansen liggen, ook voor het bedrijfsleven in Overijssel’, zegt CDA-Statenlid en woordvoerder Energie & Milieu Wim Duitman.

Groene waterstof kan een belangrijke rol spelen bij de energietransitie. De combinatie van een waterstoffabriek en een windpark zorgt ervoor dat waterstof duurzaam geproduceerd kan worden. Groningen wil daarmee het ‘waterstofpakhuis’ van Europa worden.

Maar ook voor Overijssel biedt dit wellicht kansen. Duitman wil daarom van Gedeputeerde Staten vernemen of er bereidheid is om aansluiting te zoeken bij de plannen voor een waterstoffabriek en windpark van NortH2, een consortium van Gasunie, Shell en Groningen Seaports. Ook wil de CDA-fractie een overzicht van waterstof-initiatieven in Overijssel, welke vooruitgang daarmee is geboekt en in hoeverre de provincie zulke initiatieven ondersteunt.

Het ministerie van Economische Zaken heeft grote bedrijven gevraagd naar alternatieven te zoeken voor het gebruiken van aardgas. Het CDA wil van Gedeputeerde Staten weten wat dit in Overijssel betekent voor het overstappen naar andere vormen van warmtevoorziening en welke concrete stappen door de provincie al zijn ondernomen.

Het gaat om de volgende vragen aan het college van GS:

  1. Welke mogelijkheden en kansen ziet het college met deze plannen voor de industrie in Overijssel?
  2. Is het college bereid om met NortH2 in overleg te treden om te bezien hoe er aansluiting gezocht kan worden bij dit initiatief?
  3. Zo ja, wanneer? Zo nee, waarom niet?
  4. Kunt u een overzicht geven van de waterstofinitiatieven die er op dit moment binnen de provincie zijn, wat de status van deze initiatieven is en op welke wijze deze initiatieven door GS worden ondersteund?
  5. Welke mogelijkheden ziet u om de waterstofinitiatieven uit Overijssel te koppelen aan de plannen van NortH2?

De minister van EZK heeft gevraagd om inzet van grote bedrijven om op korte termijn alternatieven te zoeken voor aardgas.

  1. Wat betekent deze ontwikkeling voor het overstappen naar andere vormen van warmtevoorziening?
  2. Welke stappen heeft het college hier tot heden in gemaakt?

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.