25 maart 2020

Corona en de veerkracht van het MKB

De aanpak van de overheid om het coronavirus onder controle te krijgen, grijpt diep in ons leven in. Maar we moeten doen wat nodig is in het belang van de volksgezondheid. We moeten onszelf in onze bewegingsvrijheid beperken om mensen met een kwetsbare gezondheid te beschermen.

De gevolgen voor de economie zijn echter enorm. In de vrijetijdseconomie - denk aan horeca, reisbranche, recreatiebedrijven en evenementen - ligt vrijwel alles stil. Maar ook in de landbouw, retail, transport en logistiek, de maakindustrie en de bouw vallen klappen. Veel ondernemers dreigen in liquiditeitsproblemen te komen en kunnen personeel niet langer doorbetalen. Flexkrachten en zelfstandigen zonder personeel merken als eersten de gevolgen. Ik heb de afgelopen week veel ondernemers (telefonisch) gesproken die zich grote zorgen maken over hun nabije toekomst.

Het kabinet heeft gelukkig gereageerd met een ongekend fors en breed pakket aan steunmaatregelen. Bedrijven krijgen steun bij loondoorbetaling, uitstel van belastingbetaling en een aflossingspauze van de banken. En via de gemeenten wordt een regeling voor inkomensondersteuning voor zelfstandigen opgetuigd. Niet eerder kwam de overheid zo massief over de brug om de toekomst van bedrijven en banen zeker te stellen. Ook als gedeputeerde voor regionale economie ben ik enorm blij met deze daadkracht. Het pakket helpt bedrijven die intrinsiek gezond zijn om door een moeilijke tijd heen te komen en houdt het inkomen van werknemers en zelfstandigen op peil.

De provincie Overijssel steunt het kabinet maximaal in deze aanpak. Onze regionale adviseurs bij organisaties als Kennispoort, Novel-T en OostNL staan MKB-ondernemers bij met raad en daad. Waar nodig helpen we de uitvoering van rijksbeleid versterken. We bezien hoe we werkgelegenheid en liquiditeit op peil kunnen houden door als opdrachtgever en aannemer werk naar voren te halen en (nog) sneller te betalen. En we ondersteunen waar mogelijk bedrijven die zich melden met een innovatieve of creatieve bijdrage aan de aanpak van de crisis, bijvoorbeeld op het gebied van medische technologie of beschermende kleding. De komende weken zal ik het contact blijven zoeken met MKB- en familiebedrijven in onze provincie.

Tot slot: ik ben er van overtuigd dat we sterk uit deze crisis kunnen komen dankzij de veerkracht van onze MKB- en familiebedrijven. De overheid springt nu bij om een moeilijke periode te overbruggen. Laten we hopen dat dit voor beperkte duur is. Maar ik merk bij ondernemers vooral ook veel creativiteit en flexibiliteit, oog voor nieuwe kansen en bereidheid om elkaar te helpen. En dat biedt een stevig fundament waarop we de regionale economie de komende tijd verder kunnen bouwen, voorbij de crisis.

Eddy van Hijum
Gedeputeerde Economie, Financiën en Europa

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.