26 april 2021

CDA wil bruine toeristische wegwijzers behouden

Het CDA vindt dat de bruine wegwijzers naar toeristische bestemmingen moeten blijven omdat ze een meerwaarde hebben voor zowel ondernemers als toeristen. Gedeputeerde Staten willen paal en perk stellen aan de borden langs provinciale wegen om verrommeling van het landschap tegen te gaan, maar het CDA wil de bekende bruine borden daarvan uitsluiten. Ook voor bestemmingen binnen de bebouwde kom.

Ook nieuwe aanvragen voor bruine wegwijzers moeten volgens het CDA door de provincie worden gehonoreerd. ‘Wel moeten toeristische bedrijven als campings en bed en breakfasts kunnen aantonen dat zij een bovenregionale functie vervullen’, aldus CDA-Statenlid Bart van Moorsel die hierover een aantal vragen heeft gesteld aan Gedeputeerde Staten.

Het CDA stelt de volgende vragen:

  1. Is het juist dat uw beleid er op gericht is het aantal wegwijzers langs provinciale wegen te verminderen?
  2. Bent u het met het CDA eens dat dit niet van toepassing zou moeten zijn op de bruine toeristische wegwijzers?
  3. Is het college bereid toestemming te verlenen voor het nieuw plaatsen van bruine wegwijzers langs provinciale wegen?
  4. Is het college bereid toestemming te verlenen voor het plaatsen van deze bruine borden voor toeristische bedrijven met een bovenregionale functie binnen de bebouwde kom? Als dat niet kan binnen het bestaande bereid, bent u bereid op dit punt het beleid aan te passen?
  5. Bent u bereid het beleid met betrekking tot wegwijzers langs provinciale wegen voor deze bruine borden zo toe te passen dat alle ondernemers die kunnen aantonen dat zij een bovenregionale toeristische functie hebben toestemming krijgen voor het plaatsen van deze borden?
  6. Bent u bereid het beleid met betrekking tot het toelaten van bruine toeristische bewegwijzering expliciet op de website van de provincie te vermelden, zodat ondernemers die een aanvraag willen indienen vooraf weten of hun verzoek gehonoreerd wordt?

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.