27 januari 2023

Derk Boswijk: ‘Ga vooral zo verder met het PPLG!’

Overijssel is goed bezig met het Provinciaal Plan Landelijk Gebied (PPLG), meent Derk Boswijk. De woordvoerder landbouw van het CDA in de Tweede Kamer vindt dat er ‘veel redelijke punten’ zitten in het plan dat moet zorgen goed evenwicht tussen landbouw en natuur in de provincie. Zijn aanmoediging: ‘Ga hier vooral mee verder!’ Boswijk constateerde dat er ook op landelijk niveau sprake is van beweging. ‘Remkes, maar ook de minister, ze zitten heel anders in de wedstrijd dan een jaar geleden.’

CDA-lijsttrekker Rick Brink gaf Boswijk mee dat Overijssel met het PPLG een duidelijke stap naar voren doet, verantwoordelijkheid neemt en komt met oplossingen. ‘Het is belangrijk dat Den Haag dit ziet, dit omarmt en er naar handelt.’

Derk Boswijk was op werkbezoek in Overijssel. Eerst in Zwolle, waar hij sprak met Rick Brink en kandidaat-Statenleden met een agrarische achterban. Vervolgens naar Zichtstal Pleegste van de familie Rientjes in Raalte voor een bijeenkomst met boeren uit Noordoost-Twente. Met CDA-gedeputeerde Roy de Witte, de Statenleden Jeroen Piksen, Douwe Prinsse en Jacob Spiker. Verder de kandidaat-Statenleden Klaas de Lange, Elske van der Mik, Wilfred Stegeman en de kandidaat-waterschapbestuurders Henk Oegema (Drents Overijsselse Delta) en Johan Arkink (Vechtstromen).

De bijeenkomst werd geopend door Stephan Rientjes die vertelde over zijn varkenshouderij en zichtstal. Daarna was het woord aan Arjan Zandvoort, veehouder en fractievoorzitter voor het CDA in de gemeenteraad van Hof van Twente. Hij legde uit hoe zeventien melkveehouders in Markelo Noord vanuit het PPLG werken aan een duurzame toekomst met maatwerk op bedrijfsniveau.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.