19 december 2021

Laten we samen een succes maken van het jaar 2022!

Beste CDA’ers,

Ook 2021 vroeg veel van ons aanpassingsvermogen. Zo konden ook dit jaar vanwege Corona niet al onze activiteiten op de gebruikelijke manier doorgang vinden. Organiseerden we tot 2020 als fractie bijvoorbeeld regelmatig werkbezoeken in onze mooie provincie. In de voorbije twee jaar konden deze helaas maar beperkt doorgang vinden.

Maar gelukkig was het niet helemaal onmogelijk om contacten te leggen en te onderhouden. Zodra dat toegestaan was dan zochten we elkaar weer zoveel mogelijk op. En, hoewel niet altijd ideaal, ook de digitale snelweg bood vaak uitkomst.

Ondanks dat door de opkomende Omikron-variant de vooruitzichten om elkaar weer fysiek te kunnen ontmoeten de komende weken niet gunstig zijn, hopen we als fractie van harte dat 2022 weer een jaar mag worden waarin dat wel het geval zal zijn.

Als voorzitter van onze Statenfractie mag ik samenwerken met een fijne club gemotiveerde CDA-Statenleden. Zo hebben we met onze fractie ook dit jaar weer mee mogen besluiten over een flink aantal (soms ook gevoelige) onderwerpen. Onderwerpen waarmee veel van onze inwoners en ondernemers in Overijssel te maken hebben of nog te maken gaan krijgen.

Ik denk daarbij onder meer aan de uitvoering van de Regionale Energiestrategieën, aan de grote woningbouwopgave die voor ons ligt, aan de stikstofproblematiek en aan de problemen waarmee ook de Overijsselse economie en onze culturele sector zijn geconfronteerd door de Coronapandemie.

Ook op het terrein van Verkeer en Vervoer zijn dit jaar enkele belangrijke besluiten genomen ter verbetering van onze provinciale infrastructuur, zoals die inzake de N35 (de weg Zwolle-Twente) en de Vloedbeltverbinding. Deze laatste als oplossing voor onder meer de verkeersproblemen in Zenderen. 

En niet te vergeten de besluiten die ook dit jaar weer werden genomen ter oplossing van de problematiek rond Kanaal Almelo-De Haandrik.

Ik wil het bestuur, de collega’s van de fractie en onze lokale CDA’ers danken voor alle inspanningen die zij zich in 2021 weer hebben getroost voor ons CDA en voor de inwoners van Overijssel. Onze lokale CDA’ers wens ik alvast veel succes en een klinkend resultaat toe bij de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022.

Samen met onze beide Gedeputeerden zullen we ons ook in 2022 in blijven zetten voor de verdere uitvoering van ons Coalitieakkoord en voor onze inwoners. En mochten we het een keer niet met elkaar eens zijn over een besluit dat is genomen of dat genomen gaat worden, dan hoop ik dat we daarover op een respectvolle wijze met elkaar in gesprek kunnen gaan. Als CDA-fractie staan we te allen tijde open voor het goede gesprek.

Laten we samen een succes maken van het jaar 2022! Te beginnen bij de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart aanstaande.

Namens de CDA-Statenfractie wens ik u allen fijne feestdagen en een zalig en gezegend 2022 toe!

Ben Eshuis
fractievoorzitter CDA Overijssel

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.