19 juni 2019

Eddy van Hijum en Roy de Witte geïnstalleerd als gedeputeerden

Na de verkiezingen, onderhandelingen en presentatie van het coalitieakkoord, zijn vandaag ook de twee CDA gedeputeerden geïnstalleerd. Eddy van Hijum en Roy de Witte nemen namens het CDA zitting in het college van Gedeputeerde Staten. 

Gedreven bestuurder
Eddy van Hijum hebben we in Overijssel en binnen de Staten de afgelopen 5 jaar leren kennen als een gedreven bestuurder met veel dossierkennis en oprechte aandacht voor het MKB en familiebedrijven. Ons beleid is landelijk voorbeeld voor het Ministerie van EZK. Eddy is iemand die makkelijk benaderbaar is en door zijn open houding als een zeer plezierig mens wordt ervaren om mee samen te werken. Kijkende naar de afgelopen periode heeft hij in zijn verantwoordelijke portefeuille veel resultaten geboekt, waaronder het binnenhalen van de regiodeal Twente van 30 miljoen en heeft hij Overijssel toeristisch nog beter op de kaart gezet door de het samenwerkend netwerk Gastvrij Overijssel en door de eerste landelijke Toerisme top naar Deventer/Overijssel te halen. Eddy van Hijum is eerste loco-commissaris en heeft Economie (incl. evenementen), Financiën, Deelnemingenbeleid, Europa en IPO-bestuur in zijn portefeuille.

Politiek talent 
Roy de Witte, tot juni 2019 wethouder in de gemeente Tubbergen, wordt binnen het CDA gezien als een groot talent. Fractievoorzitter Bouwien Rutten: “De vertrouwenscommissie koos unaniem voor Roy de Witte als kandidaat gedeputeerde voor het CDA. We hebben alle vertrouwen in hem en zien hem als kundig bestuurder. Hij past door zijn kennis en ervaring perfect bij de portefeuille leefbaar platteland en sociale kwaliteit. Dat heeft hij als wethouder in Tubbergen al laten zien.”Roy de Witte heeft Leefbaar platteland, Cultuur en erfgoed, Recreatie en toerisme, Sociale Kwaliteit (incl. sport en welzijn) en Grensoverschrijdende samenwerking in zijn portefeuille.

Twee gedeputeerden
De nieuwe coalitie wil meer aandacht en een grotere rol voor de samenleving. Daar vraagt de huidige maatschappij om. Dat gekoppeld aan de grote opgaven die voor ons liggen én de huidige politieke versnippering maakt een uitbreiding van het college een logische keuze.

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.