20 februari 2017

Energie uit rioolwater biedt kansen

Het CDA wil meer weten over de techniek die het mogelijk maakt energie te winnen uit rioolwater. Het lijkt zelfs mogelijk te zijn om ook fosfaat terug te winnen in dit proces. “Een mooie extra optie van hernieuwbare energie die past in de nieuwe energie ambitie van Overijssel”, vertelt woordvoerder Bouwien Rutten die door een aantal boeren werd getipt over de techniek. Momenteel wordt deze manier van energiewinning al succesvol toegepast in Brabant.

Nieuwe Energie
“Ik vind het mooi dat deze agrariërs zelf op onderzoek uit zijn gegaan. Ik kijk graag samen met hen naar de haalbaarheid van deze manier van energieopwekking. Daarom heb ik vragen gesteld aan de het college van GS. De techniek lijkt kansrijk en er wordt al mee gewerkt in andere provincies. Ik vind dat dit perfect past binnen ons onlangs aangenomen programma Nieuwe Energie”, vertelt woordvoerder Milieu en Energie Bouwien Rutten.

Techniek bekend?
Het CDA heeft onder meer gevraagd of de provincie bekend is met deze techniek om energie op te wekken en of het klopt dat er ook fosfaat kan worden terug gewonnen. Daarnaast wilt de fractie weten of de provincie bereid is informatie in te winnen bij collega’s uit Brabant. De energie wordt opgewekt tijdens het zuiveren van rioolwater. Dit kan door het omzetten van ureum naar ammoniak en dit weer om te zetten in energie.

 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.