13 mei 2016

Fractie kan aan de slag met input uit Expertmeeting Cultuur en Sociaal

Om ook input vanuit onze achterban mee te nemen bij het bespreken van de nieuwe cultuurnota voor de periode 2017 - 2020 organiseerde de fractie op 9 mei een expertmeeting. In het Parkgebouw in Rijssen gingen de woordvoerders Cultuur en Sociaal in gesprek met de aanwezigen.

Verwondering en verbinding
Voordat er inhoudelijk werd gediscussieerd gaf Arnoud Odding van Rijkmuseum Twenthe een inspirerende inleiding over cultuur. "Cultuur leidt tot verwondering en zorgt voor verbinding. Bij Cultuur stel je de vraag 'waarom' en juist deze vraag zorgt voor een gesprek. Een gesprek is nodig om keuzes te kunnen maken".

Waardevolle input
Aan de hand van stellingen is gediscussieerd over de maatschappelijke waarde en bereikbaarheid van cultuur, cultuureducatie, WMO steunfunctie en het bibliotheeknetwerk. Uit de discussies kwam naar voren dat de CDA-achterban, meer dan in het verleden, de waarde van cultuur onderkent maar er ook aan hecht dat iedereen kan mee doen. Dat geldt eveneens voor cultuureducatie, met name voor leerlingen van het basisonderwijs. Samenwerken en afstemmen met regio's en gemeenten om regionale en lokale trajecten gezamenlijk te bepalen is van groot belang. De aanwezigen zijn voor behoud van fysieke moderne bibliotheken en vinden dat steunfuncties breder ingezet moeten worden op thema's dan enkel de WMO. Noaberschap is een typisch Overijsselse kwaliteit waarvoor de samenleving zelf verantwoordelijk is. De provincie kan wel een stimulerende rol vervullen door bijvoorbeeld kennisdeling te bevorderen.

Interessante ideeën
Woordvoerder en organisator van de bijeenkomst Susan Faal is blij met de waardevolle input. " We hebben tijdens de expertmeeting inspiratie opgedaan en interessante ideeën meegekregen die we tijdens de bespreking van de culturrnota zeker kunnen inbrengen".

De cultuurnota wordt in de commissievergadering van 25 mei besproken en tijdens de provinciale Statenvergadering van 8 juni vastgesteld.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.