24 november 2017

Geef ruimte voor plan verkeersveiligheid Mariënheem

Tijdens een inspraakavond van Rijkswaterstaat over de veiligheidsmaatregelen langs de N35 in Mariënheem heeft Plaatselijk Belang Mariënheem een alternatief gepresenteerd voor de plannen van Rijkswaterstaat. Het gaat om een oplossing van Rijkswaterstaat voor een kruispunt bij Heino. Deze oplossing zou wat betreft Plaatselijke Belang én de Mariënheemse bevolking ook prima bij Mariënheem toegepast kunnen worden. Woordvoeder Verkeer en Vervoer Bart van Moorsel ziet ook mogelijkheden voor dit alternatief. “Ik ga aanstaande woensdag tijdens de commissievergadering de gedeputeerde vragen serieus naar dit alternatief te kijken. Met de aanpassingen aan de N35 wordt de doorstroming beter en dat heeft voor Mariënheem nadelige gevolgen. Alle opties die binnen het budget lijken te passen én die bijdragen aan de veiligheid van het dorp moeten we een serieuze kans geven”.

Uitstellen van besluit

“Een belangrijk voordeel van het voorgestelde plan is dat het zorgt voor minder vrachtverkeer naar het bedrijventerrein door de kom van Mariënheem. De veiligheid verbetert hiermee sterk. Dat vind ik met het oog op fietsende kinderen van groot belang. Daarnaast kan deze oplossing naadloos worden opgenomen in de zo gewenste rondweg. Om dit plan een serieuze kans te geven moet de beslissing over veiligheidsmaatregelen op de N35 op 20 december wellicht worden uitgesteld. Ik ga de gedeputeerde vragen of hij hiertoe bereid is”

Extra maatregelen
In deze Statenperiode (2015 – 2019) is er 15 miljoen extra beschikbaar gekomen voor het verbeteren van de veiligheid op de N35. Het grootste deel van dit geld heeft al een bestemming, zoals het aanpakken van knooppunt Bos bij Raalte. Een deel van dit geld is beschikbaar. Over de bestemming van dit geld wordt in een overleg tussen Rijkswaterstaat, provincie en gemeenten op 20 december een beslissing genomen. Het CDA wil dat dit wordt uitgesteld als dat nodig is om het voorgestelde plan van Plaatselijke Belang Mariënheem goed te kunnen bestuderen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.