Running Water Faucet
07 april 2022

Gevolgen van uitbreiden waterwinning Den Ham worden nader onderzocht

Er wordt eerst gedegen onderzoek gedaan naar de gevolgen van uitbreiding van de waterwinning Hammerflier voor de landbouw, de natuur, de huizen en de waterkwaliteit. Provinciale Staten mogen vervolgens oordelen over de uitkomsten van het onderzoek, voordat wordt besloten over uitbreiding van de waterwinning.

Ook gaat de provincie nauwer toezien op de uitvoering van de schaderegeling door Vitens. De provincie gaat haar positie als aandeelhouder aanwenden om Vitens ertoe te bewegen onderzoek te doen naar het winnen van drinkwater uit oppervlakte, bijvoorbeeld uit de IJssel. Het zijn allemaal toezeggingen die het college van Gedeputeerde Staten deed in het debat over de bouw van een drinkwateropslag door het drinkwaterbedrijf.

De gemeente Twenterand weigerde toestemming te geven omdat de bouw van de drinkwateropslag werd gezien als een stap op weg naar uitbreiding van de waterwinning, zonder dat duidelijk was wat de gevolgen daarvan zijn voor de omgeving. Vitens vroeg vervolgens de provincie om een verklaring van geen bezwaar voor de bouw van de drinkwateropslag.

Vitens pompt nu jaarlijks 1,6 miljoen kubieke meter drinkwater op in Hammerflier, maar het drinkwaterbedrijf heeft een vergunning voor 5 miljoen kubieke meter. Theoretisch zou Vitens zonder nieuw besluit van de provincie de winning kunnen uitbreiden.

Twenterand wil dat eerst onderzoek wordt gedaan naar de gevolgen van de uitbreiding van de waterwinning. Ook de bewoners van het waterwingebied hebben daar om gevraagd. Voor het CDA was dat aanleiding om harde afspraken te eisen, zodat Provinciale Staten betrokken zijn bij de besluitvorming over een eventuele uitbreiding van de waterwinning.

Met steun van SGP, GroenLinks en SP werd een amendement ingediend waarin de voorwaarden werden geformuleerd om in te stemmen met de bouw van de drinkwateropslag. Na een intensief debat ging het college woensdagavond akkoord met de eisen van het CDA en kwamen er heldere toezeggingen van Gedeputeerde Staten.

Bart van Moorsel, woordvoerder van de CDA-fractie op dit dossier: ‘Ik ben blij met dit resultaat, omdat hiermee nogmaals wordt benadrukt dat er goede afwegingen moeten worden gemaakt tussen enerzijds het belang van de drinkwatervoorziening en anderzijds de gevolgen van de grondwaterwinning voor de natuur, de landbouw en de huizen. Ook moeten de financiële gevolgen van het gebruik van grondwater voor drinkwater goed in beeld worden gebracht.’

De provincie houdt woensdag 20 april om 19.30 uur op verzoek van onder andere het CDA een openbare rondetafelbijeenkomst waarbij deskundigen hun visie geven op een verantwoorde drinkwaterwinning in Overijssel. De bijeenkomst is ook via de livestream van de provincie te volgen. https://overijssel.notubiz.nl/document/11381175/1/Uitnodiging_rondetafelgesprek_Drinkwaterwinning_in_Overijssel.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.