27 februari 2021

‘GLB-subsidies naar boeren, niet naar natuurorganisaties’

Het CDA vindt het van groot belang dat onze boeren een duurzaam en goed verdienmodel hebben. Daar horen billijke pachtcontracten voor cultuurgronden bij en niet, zoals de natuurorganisaties volgens recente berichten doen, dat tot wel de helft van de Europese GLB-subsidies door de boeren moet worden afgedragen.

‘Die subsidies zijn bedoeld als inkomenssteun voor de boeren en niet als inkomstenbron voor natuurorganisaties’, aldus CDA-Statenlid Jeroen Piksen. ‘Als natuurorganisaties in onze provincie met zulke afroomcontracten werken, dan willen wij met Gedeputeerde Staten gaan praten over het provinciale grondbeleid, in het bijzonder de condities waaronder de overdracht van cultuurgronden aan de natuurorganisaties plaats heeft.’

Piksen vraagt Gedeputeerde Staten of in Overijssel sprake is van pachtcontracten tussen boeren en natuurorganisaties waarbij sprake is van het overdragen of afstaan van subsidies die door de Europese Unie worden verstrekt vanuit het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). Ook wil Piksen weten of de provincie zelf ook aan boeren en natuurorganisaties cultuurgronden verpacht waarop een GLB-subsidiemogelijkheid ligt.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.