06 maart 2019

Het Waterschap is saai. En dat is maar goed ook.

20 maart zijn er waterschapverkiezingen. Misschien niet populair en op het oog saai. Maar voor een laagland als Nederland, vervullen waterschappen een hele belangrijke taak. De opdracht van het waterschap is: zorgen voor schoon water, voorkomen van overlast bij hoog water en zorgen voor voldoende water in tijden van droogte. Dit zijn de kerntaken van het waterschap.

Het is heel belangrijk dat het waterschap zich beperkt tot deze kerntaken en geen taken gaat doen, die bestemd zijn voor gemeenten, provincies of rijk. Zo houden we de belasting laag en de kwaliteit hoog. Voor mij is dat vanzelfsprekend en misschien lijkt het waterschap daarmee wat saai. Maar soms is “saai” een goede zaak om je voor in te zetten!

 

www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6508457665310576640

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.