04 juni 2020

Investeringsvoorstel Gastvrij Overijssel is impuls voor vrijetijdssector

De maatregelen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan hebben de vrijetijdssector hard geraakt. Er wachten grote uitdagingen. Daarom moet de vrijetijdssector niet alleen nu extra aandacht krijgen, maar ook de komende tijd. ‘Er worden nu weliswaar vouchers verstrekt, maar die leveren niet direct de financiële middelen op die de bedrijven in de vrijetijdssector nodig hebben. Er komen vast flinke naweeën van de coronacrisis’, aldus het CDA-Statenlid Susan Faal bij de behandeling van het investeringsvoorstel Gastvrij Overijssel, een impuls voor de vrijetijdssector.

CDA-gedeputeerde Roy de Witte benadrukte in de vergadering van Provinciale Staten op woensdag 3 juni dat alles in het werk wordt gesteld om de sector door de crisis te helpen. ‘We kijken niet weg van de grote gevolgen van de coronacrisis, maar helpen waar we kunnen. Er wordt intensief overlegd met veertien partners. Ondernemers, natuurorganisaties, overheden, onderwijs en marketingpartners.’

Het eerste herstelpakket betekende niet meteen verlichting voor bedrijven die te maken kregen met afwijkende SBI-codes, maar de lobby vanuit Overijssel had snel effect, het lijstje met de codes werd aangepast. De Witte: ‘Op dit moment is er volop aandacht voor het op 22 mei aangekondigde tweede herstelpakket met noodmaatregelen, met specifieke aandacht voor horeca, campings, musea en recreatieve bedrijven. Er is veelvuldig afstemming over de uitwerking van de regelingen in Overijssel.’

Susan Faal refereerde bij de behandeling van het investeringsvoorstel Gastvrij Overijssel aan de online expertmeeting met veel ondernemers uit de vrijetijdssector die ze onlangs hield, samen met CDA-Statenlid Jerry Blekkenhorst. De ondernemers vragen met name aandacht in de marketing voor het ‘sexy en aantrekkelijk’ maken van Overijssel voor verschillende leeftijdsgroepen. Ook wilde Faal om het optimaal inzetten van online marketing. De gedeputeerde zegde dit toe.

Belangrijk in het investeringsvoorstel is de interactie tussen ondernemer, overheid en onderwijs. Deze samenwerking is nodig om binnen de branche innovatieprocessen te ontplooien en om efectief te zijn en te blijven voor een sterke vrijetijdssector.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.