18 november 2020

Leden CDA Overijssel en Gelderland willen betere afweging luchtvaart in landelijk verkiezingsprogramma

Leden en diverse afdelingen van CDA Overijssel en CDA Gelderland zien weliswaar het belang van een concurrerende luchtvaart op Schiphol en de regionale luchthavens voor de economie en werkgelegenheid, maar willen ook op zoek naar ‘een nieuw evenwicht tussen mens, milieu en economie’. Zij hebben daarvoor een amendement (wijziging) op het landelijke verkiezingsprogramma ingediend.

In het conceptprogramma voor de komende Tweede Kamerverkiezingen wordt wel gerept van stillere, schonere en zuiniger vliegtuigen die een bijdrage moeten leveren aan het terugdringen van de overlast voor de directe omgeving. De indieners vinden evenwel dat het tijd is om een pas op de plaats te maken met de groei van de luchtvaart en dat de opening versus uitbreiding van Lelystad Airport geen vaststaand gegeven is.

Het amendement van deze strekking op het conceptprogramma ‘Zorg voor Elkaar’ werd afgelopen dinsdag met een ruime meerderheid aangenomen door de algemene ledenvergadering van de afdeling Overijssel.

‘Uitbreiding van de luchtvaart moet wat ons betreft in de huidige tijd een pas op de plaats moet maken’, geven initiatiefnemers Bouwien Rutten (CDA Overijssel), Arjan Spaans (CDA Zwolle), Steffen Hofstra (CDA Kampen), Daisy Vliegenthart-Goedhart (CDA Gelderland) en Harry Kremer (CDA Hattem) aan. Het amendement zal uiterlijk 23 november ook door inmiddels meer dan 130 individuele CDA-leden worden ingediend bij het landelijke partijbureau van het CDA.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.