16 december 2020

Leefbaar Platteland als voorbeeld voor de Haagse tekentafel

Het platteland, en dan vooral haar ruimte, is hot. Den Haag maakt plannen voor een robuuste natuur, met aandacht voor het milieu en agrarische functies. Die aandacht is nodig, maar er speelt zoveel méér. Onze mensen leven daar. Laten we, met de stikstofproblematiek in het achterhoofd, niet vergeten dat het platteland geen natuurreservaat is. Onze inwoners hebben zelf de meeste kennis van de omgeving. Met lokale tradities en lokale verbondenheid. Al generaties lang.

Het is tijd voor een door inwoners gedragen gebiedsagenda voor het platteland. Waarin stad en landelijk gebied, landelijke programma’s en lokale ambities, en natuur en leefbaarheid elkaar in evenwicht houden. De urgentie om de sociale en ruimtelijke kwaliteit en de lokale bestuurskracht in Overijssel te activeren is voelbaarder dan ooit. Provincie Overijssel is bij uitstek de partij om deze gebiedsagenda te organiseren. In het coalitieakkoord staat de opdracht om samen met inwoners, (agrarische) ondernemers en maatschappelijke partners een actieplan Leefbaar Platteland te maken. Dat sluit hier naadloos op aan.

Het programma Leefbaar Platteland ziet lokale kracht als motor voor de leefbaarheid. Door het stimuleren van actiegerichte projecten die op de lange termijn bijdragen aan de leefbaarheid op het platteland. Inwoners weten zelf als geen ander wat nodig is, ze zijn ook bereid te investeren in de eigen omgeving. Leefbaar Platteland is daarin ‘het laatste zetje’ door data, wetenschap en kennis van partners toe te voegen aan lokale energie, kracht en verbondenheid van de kernen en hun ommeland.

De provincie Overijssel staat van oudsher voor lokale initiatieven, maatschappelijke samenwerking, ondernemerschap en participatie. Aandacht voor een leefbaar platteland is geen nieuw thema. Wel nieuw is de benadering waarbij kansen en bedreigingen in gebiedsontwikkeling en leefbaarheid zo integraal en lerend worden aangepakt: vanuit de wetenschap, vanuit inwoners en partners. Oud en nieuw komen hier samen in een omgevingsbewuste, lange-termijnaanpak.

Roy de Witte
CDA gedeputeerde

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.