01 oktober 2019

Marc Dullaert kandidaat-voorzitter CDA Overijssel

Marc Dullaert (56) uit Deventer is voorgedragen als nieuwe voorzitter van het CDA Overijssel. Het algemeen bestuur is enthousiast over zijn kandidatuur en hoopt dat de leden op 21 november instemmen met de voordracht. Jan Nabers, vicevoorzitter: “Met Marc Dullaert hebben we het schaap met de vijf poten gevonden; hij is een CDA’er in hart en nieren, hij is een man met visie die ons gaat helpen om de ingezette partijvernieuwing voor Overijssel in goede banen te leiden, hij kent het klappen van de zweep als het gaat om het aansturen van een vrijwilligersorganisatie en hij heeft een groot netwerk op de voor ons relevante plekken”.

Kinderombudsman
Marc Dullaert is onder meer oprichter en bestuursvoorzitter van de internationale kinderrechtenorganisaties KidsRights, hij was in opdracht van de ministeries van OCW, VWS, J&V, de Onderwijsraden PO/VO en de VNG de Landelijk Aanjager van het ‘Thuiszitterspact’ en hij is voormalig Kinderombudsman. Daarbij heeft hij signalen en noden bestuurlijk weten te vertalen in praktische oplossingen en gedragen beleid.

Motivatie
Over zijn motivatie zegt Dullaert: “Het CDA is voor mij een partij waarvan ik de waarden van harte onderschrijf. Ik wil de lokale CDA-afdelingen en de CDA’ers in de Provinciale Staten en de Waterschappen ondersteunen bij hun werk in onze mooie provincie, vooral door met elkaar, maar ook buiten de partij in gesprek te zijn. Samen onze CDA-waarden vertalen naar eigentijdse, verifieerbare doelen. Als mij de kans gegeven wordt, zet ik mij daar graag de komende vier jaar vanuit de rol als voorzitter voor in!”

21 november
De verkiezing van de voorzitter vindt plaats in de algemene ledenvergadering van het CDA Overijssel op donderdag 21 november, aanvang 19.30 uur in Het Ontmoetingscentrum in Wierden. De huidige voorzitter van het CDA Overijssel, Maarten Westerduin zal op 21 november na ruim 4 jaar het voorzitterschap overdragen.


 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.