03 april 2022

Meer ongevallen op Rijks N-wegen in Overijssel

Uit ongevallencijfers over de periode 2016 tot en met 2020 blijkt dat er op Rijks N-wegen in Overijssel relatief meer ongevallen gebeuren dan op provinciale N-wegen. Aan het veiliger maken van juist die wegen zou de nieuwe minister Mark Harbers prioriteit moeten geven. Dat is de boodschap die CDA Overijssel heeft meegegeven aan de eigen fractie in de Tweede Kamer in de aanloop naar het MIRT-debat op maandag 11 april.

Vaak wordt gedacht dat de A-wegen van de rijksoverheid zijn en de N-wegen van de provincie. De meeste N-wegen zijn inderdaad in beheer van de provincie. Maar in Overijssel zijn drie N-wegen in beheer bij het Rijk en is dus Rijkswaterstaat de wegbeheerder. Dat zijn de N35, N36 en de N50, wegen die vaak in het nieuws komen als het om ongevallen gaat. In totaal is er 716 kilometer aan N-wegen in Overijssel. De N35, N36 en N50 zijn samen 92 km lang. Dat is 13%.

Maar op die drie wegen gebeurde in vijf jaar tijd 20% van de ongevallen en viel 26 % van alle dodelijke slachtoffers op N-wegen in Overijssel.  Hieruit valt te concluderen dat de Rijks N-wegen gevaarlijker zijn dan de provinciale N-wegen. Alle aanleiding dus om de minister aan te sporen om juist op deze wegen de verkeersveiligheid aan te pakken.

Weg

Weglengte in km

Ongevallen

Slachtoffers

Verkeersdoden

Totaal Overijssel

716

5407

1000

74

N35

37,8

388

61

5

N36

36,3

383

45

9

N50

17,5

310

61

5

Totaal rijks N-wegen

91,6

1081

167

19

% rijkswegen t.o.v. totaal

13 %

20%

17%

26%

Tabel: Ongevallen op N-wegen in Overijssel tussen 2016 en 2020 Bron: provincie Overijssel

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.