12 november 2021

Met motie ‘Bouwen, bouwen, bouwen’ 
wil het CDA woningbouw versnellen

De CDA-motie ‘Bouwen, bouwen, bouwen’ is met slechts één tegenstem aangenomen door Provinciale Staten. Het is de bedoeling dat de provincie de Overijsselse gemeenten gaat aansporen om woningbouwplannen van de grond te krijgen. ‘Er is op dit moment sprake van grote woningnood, ook in Overijssel. De wachtlijsten groeien en jongeren worden gedwongen langer thuis te wonen’, zegt CDA-Statenlid Wim Duitman over de motie die hij ook namens de PvdA, VVD, ChristenUnie en SGP indiende.

In het verleden was een actief grondaankoopbeleid door gemeenten een nuttig instrument om de woningbouw te versnellen. Gemeenten hebben nu niet alleen beperkte financiële ruimte, maar ze zijn ook voorzichtiger geworden nadat tijdens de economische crisis menig woningbouwplan op een financiële strop uitdraaide.

Met de motie ‘Bouwen, bouwen, bouwen’ wordt het college van Gedeputeerde Staten opgeroepen om te zoeken naar mogelijkheden om woningbouw te versnellen. In eerste instantie door de Overijsselse gemeenten te vragen wat ze daarvoor nodig hebben, wellicht door te helpen bij het vinden van financiering of vanuit het provinciaal grondbeleid. Provinciale Staten verwachten voor 1 mei een concreet voorstel van het college.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.