16 september 2021

Moniek Kleinsman verlaat de provinciale politiek

Moniek Kleinsman vertrekt als lid van Provinciale Staten en dus ook als lid van onze CDA-fractie. Persoonlijke omstandigheden dwingen haar tot deze stap. Halverwege december werd zoon Sem geboren, elf weken te vroeg. Met Sem gaat het gelukkig nu goed, maar vooral zijn eerste weken waren spannend. ‘Een achtbaan met veel loopings’, zegt Moniek daarover. ‘Met Sem gaat het gelukkig nu goed. We worden nog steeds goed begeleid en we leren wat belangrijk is om het optimale voor Sem te doen.’

‘In de eerste maanden van dit jaar werd er vooral online vergaderd, dus vanuit huis. De vergaderingen en werkbezoeken worden weer fysiek. Om het werk als Statenlid goed te kunnen doen, moet ik 20 uur per week in mijn agenda vrij kunnen maken. Dit maakt dat ik de zorg voor Sem en broer Lucas niet kan combineren met het werk als Statenlid.’

‘Het Statenwerk wil ik niet halfbakken doen. Er liggen zware dossiers voor ons. Maar het was een moeilijk besluit om te stoppen. Het voelt dubbel dat ik de 4.826 kiezers op mij moet teleurstellen omdat ik voortijdig vertrek’, aldus Moniek Kleinsman.

‘Met veel plezier was ik volksvertegenwoordiger en ik ben trots dat sport, bewegen en talentontwikkeling weer op de kaart staan, met de bijbehorende financiële middelen. En ook dat we volgend jaar de Special Olympics mogen verwelkomen in onze provincie. Er liggen op de arbeidsmarkt nog veel uitdagingen, maar dat geldt ook voor familiebedrijven in de agrarische sector. Het gaat me aan het hart en het voelt ongemakkelijk om het nu los te moeten laten als Statenlid. Ik ga het Statenwerk ontzettend missen, maar voor nu voelt het als de enig juiste beslissing om te stoppen.’

Fractievoorzitter Ben Eshuis noemt het vertrek van Moniek Kleinsman een verlies voor de CDA-fractie. ‘Moniek heeft ons tijdens de afgelopen fractievergadering geïnformeerd over haar besluit om het lidmaatschap van Provinciale Staten te beëindigen. Als fractie betreuren wij het ten zeerste dat zij dit besluit heeft moeten nemen. Dat zij kiest voor de zorg voor haar thuisfront verdient in onze ogen veel respect’

‘Tegelijkertijd verliezen wij als fractie in haar een zeer gemotiveerde collega en Statenlid, want aan haar rol als volksvertegenwoordiger heeft zij op voortreffelijke wijze invulling gegeven. In die rol vroeg ze steeds weer de aandacht voor de positie van zwakkeren op de arbeidsmarkt en voor die van familiebedrijven in de agrarische sector. Dat gold ook voor de ondersteunende rol die de provincie kan spelen op het terrein van sport, bewegen en talentontwikkeling. Moniek was voor ons een fijne collega om mee samen te werken.’

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.