11 februari 2022

Nieuwe CDA-motie betekent geen afzwakking
 maar verduidelijken standpunt afvalwaterinjectie

Het CDA blijft vasthouden aan het zo snel mogelijk stopzetten van de afvalwaterinjectie in Noordoost-Twente totdat een besluit is genomen over een alternatieve verwerking van het afvalwater dat de NAM produceert bij de oliewinning. Er is terecht bezorgdheid dat uit de verplichte zesjarige evaluatie later dit jaar zal blijken dat afvalwaterinjectie de voorkeur heeft en niet het zuiveren van het afvalwater.

Dat heeft alles te maken met de CE-methodiek die bij de evaluatie wordt gebruikt. Hierbij wordt getoetst of de huidige werkwijze, het injecteren van het afvalwater, voldoet aan de wettelijke eisen. Is dat het geval, dan kan de NAM weer zes jaar vooruit. Dit ondanks de toezegging van de staatssecretaris voor Mijnbouw dat hij een ‘circulair alternatief’ – zuivering van afvalwater – als voorkeur zal inbrengen bij de evaluatie.

‘Onze bezorgdheid dat de afvalwaterinjectie toch wordt voortgezet hebben wij overgebracht aan Agnes Mulder, onze woordvoerder in de Tweede Kamer. Zij heeft vervolgens een motie ingediend waarin een duidelijke voorkeur wordt uitgesproken voor een circulair alternatief en waarin wordt gevraagd om een snelle aanvulling’, aldus het CDA-statenlid Marieke Blom.

Blom benadrukt dat het gaat om een aanvulling op de eerdere, door de Tweede Kamer aangenomen motie waarin wordt aangedrongen op het opschorten van de afvalwaterinjectie. ‘De motie is ook bedoeld om een doorbraak te forceren, zodat het zuiveren van afvalwater als uitgangspunt wordt genomen. Dit draagt bij aan duidelijkheid voor de omwonenden in Noordoost-Twente.’

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.