25 maart 2020

Noaberschap in onzekere tijden

We maken met elkaar een moeilijke periode door die van grote invloed is op het leven van iedereen. Saamhorigheid en er voor elkaar zijn is in een onzekere tijd als deze een groot goed. Wat kan ik voor een ander betekenen die zichzelf minder goed kan redden en afhankelijk is van de zorg van anderen? Uit ervaring weet ik dat we een sociale leefgemeenschap zijn waar we aandacht voor elkaar hebben. Samenredzaamheid zit ons in de genen!

De creativiteit, het noaberschap en de mentaliteit van onze inwoners in Overijssel zijn duidelijk zichtbaar in deze crisis. We werken hard aan het ondersteunen van onze ondernemers en tegelijk zien we de veerkracht van onze gemeenschappen: er ontstaan tal van initiatieven om zorg en aandacht te geven aan de medemens. Dat maakt me trots op onze provincie en geeft moed en vertrouwen om deze situatie goed door te komen.

En wat betekent dit dan als provincie Overijssel en in het bijzonder voor het College van Gedeputeerde Staten? Een pro-actieve betrokken houding, polderen, samenwerken en co-creëren. Daar waar nodig een schouder om emotie een plek te geven, ook dat hoort erbij!
 
Even een aantal concrete voorbeelden, om gevoel bij de ‘bal’ te hebben:

  • Periodiek contact met het crisisteam van de veiligheidsregio en GGD Twente/IJsselland om ze te ondersteunen en waar nodig te faciliteren. Een voorbeeld is het ondersteunen in handhavingscapaciteit voor uitvoering van de noodverordening.  
  • Voor de ondernemers in de vrijetijdssector hebben we een ‘taskforce’ opgezet om hulpvragen te coördineren, regie te nemen in de communicatie en het landelijke steunpakket van het ministerie van EZK zo goed mogelijk te ontsluiten richting onze ondernemers.
  • In navolging van het ministerie van OCW ook coulance richting BIS-instellingen en gezelschappen. Zowel in de verantwoording, prestatieafspraken of subsidieverlening. Dit hebben we ook gedaan voor onze andere gesubsidieerde partners in het culturele veld. Daarin hebben we ze wel als tegenreactie uitgedaagd om maximaal digitaal te ontsluiten (dit is een succes). Zie bijvoorbeeld https://www.sonnevanck.nl/online/ en https://www.gnaffel.nl/nieuws/nieuwe-voorstelling-wees-geen-vierkant-10/
  • Onze afgelaste beeldbepalende culturele- en sportevenementen kunnen wel de subsidie aanvragen om kosten en andere negatieve effecten te dekken. 
  • De BBZ-regeling is op regionaal niveau snel effectief en bereikbaar gemaakt ook voor culturele ondernemers (snel besluit, vooruitlopend op de landelijke regelingen). Er wordt veel gebruik van gemaakt.
  • We hebben een aantal initiatieven van ‘nieuwe makers’ opnieuw bekeken en goedgekeurd. https://tetem.nl/event/make-ithome-kits/
  • Via onze programmalijnen Sociale Kwaliteit en Leefbaar Platteland proberen we zoveel mogelijk het maatschappelijk initiatief te ondersteunen door versneld de aanvragen goed te keuren en digitaal noaberschap te stimuleren. Ook is ons kennisnetwerk 24/7 bereikbaar om initiatieven te spiegelen, bij elkaar te brengen en door te ontwikkelen. Kijk ook even op het platform https://www.samenvoorelkaar.nl/ en www.facebook.com/groups/overijsselinactie en doe vooral mee.
  • En alle ballen die we nog meer hoog kunnen houden….

Dus meedoen, de handen uit de mouwen steken, de handen ineenslaan, afstemmen en overleggen. Dat is wat u mag verwachten van CDA-bestuurders in deze tijd!

Verder wil ik via deze weg opnieuw mijn dank en waardering uitspreken richting degenen die behulpzaam zijn en specifiek naar de mensen in de zorg die dag en nacht voor onze inwoners klaar staan.
Voor nu, let goed op jezelf en op elkaar. Samen komen we hier door, we zijn niet voor niets de provincie van het noaberschap!
 
Roy de Witte
Gedeputeerde Sociale Kwaliteit, Cultuur en Leefbaar Platteland!

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.