11 december 2020

Onderzoek naar drinkwater uit Ketelmeer en IJssel noodzakelijk

Oppervlaktewater uit het Ketelmeer en de IJssel is prima te gebruiken als drinkwater. Wel gezuiverd uiteraard. Het zou weleens een goed alternatief kunnen vormen voor het oppompen van grondwater, want dat begint door de droge zomers van de afgelopen jaren alsmaar schaarser te worden.

Er moet daarom serieus worden gekeken naar het omzetten van oppervlaktewater in drinkwater, aldus het CDA-Statenlid Bart van Moorsel. Gedeputeerde Staten noemen in hun investeringsvoorstel Robuuste Drinkwatervoorziening diverse mogelijkheden op om een tekort aan drinkwater te voorkomen. Het zijn allemaal voorstellen om meer grondwater op te pompen, terwijl daar allemaal haken en ogen aan zitten. Die zitten er ook wel aan oppervlaktewater, maar dat is wel altijd in ruime mate voorhanden.

‘Het is sneller te realiseren, mogelijk zelfs binnen tien jaar. Het is een bron voor maar liefst 50 miljoen kubieke meter drinkwater per jaar’, zegt Van Moorsel. Natuur en landbouw hebben grondwater nodig, maar een goed grondwaterpeil is ook van belang voor de funderingen van huizen en gebouwen. ‘In de komende tien jaar worden wij geconfronteerd met de noodzaak om de drinkwatervoorziening fors uit te breiden. Dan is het goed dat we daarbij met het oppervlaktewater ook een alternatief hebben.’

Van Moorsel diende hiervoor woensdag een amendement in op het investeringsvoorstel Robuuste Drinkwatervoorziening, samen met GroenLinks, D66, Forum voor Democratie en Groep Schönbaum. Het amendement werd vrijwel unaniem door Provinciale Staten aangenomen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.