08 juni 2015

Ontwikkelingen afwalwaterinjectie

Woensdag 2 juni vond er in het provinciehuis te Zwolle een informatie commissie plaats inzake de afvalwaterinjectie van Schoonebeek naar Twente. Alle betrokkenen waren aanwezig om richting de Statenleden van alle fracties informatie te verstrekken met betrekking tot dit onderwerp. Waaronder een afvaardiging van de NAM, economische zaken (EZ) staatstoezicht op de Mijnen (SodM), stuurgroep Twente en enkele aanwonenden van een afvalwaterinjectie in Noordoost-Twente.  

Mede door CDA Overijssel woordvoerders Energie & Milieu, Rob Engbers en Bouwien Rutten, werden kritische vragen gesteld. De NAM maakte onder meer kenbaar nog steeds niet te weten wat de aanleiding was van de bacteriële corrosie in de pijpleiding (veroorzaker lekkage Holtheme). Ook gaven zij toe de afgelopen jaren niet altijd sterk te zijn in de communicatie naar inwoners van Overijssel. De informatiesessie werd door ieder als zeer waardevol ervaren.

Tamelijk onverwacht werd vrijdag 5 juni door de NAM aangekondigd de afvalwaterinjectie vanuit Schoonebeek naar Twente per direct stil te leggen. Uit nader onderzoek bleek dat de leidingen op meerdere plekken zwak zijn. De NAM heeft direct alle risico's afgewogen en besloten de leidingen buiten gebruik te stellen. In overleg met Staatstoezicht van de Mijnen zal een nieuw plan van aanpak worden opgesteld. 

Aanwonenden van de Tramweg, welke ook deelnamen aan de uitzending van Kassa en de informatiecommissie haalden opgelucht adem over de stopzetting. De mogelijke gevolgschade zal aandachtspunt blijven.

Woensdag 17 juni staat het onderwerp afvalwaterinjectie en de aangekondigde motie van CDA Overijssel met betrekking tot de diepe ondergrond op de agenda van de commissie Milieu & Energie.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.