17 januari 2017

Ook CDA Overijssel onderschrijft Agenda van Twente

CDA gaat voor nieuwe Agenda van Twente
De Twentse CDA-fracties en de CDA Statenfractie Overijssel onderkennen het belang van de Twentse samenwerking en willen daarom een duidelijke boodschap afgeven in het kader van de nieuwe Agenda van Twente. Samen willen de fracties werken aan de toekomst van Twente. Daarbij moet zorgvuldig omgegaan worden met die dingen die we in Twente al hebben, maar zal er ook in Twente geïnvesteerd moeten worden. Dit om een toekomst te kunnen bieden voor onze kinderen in Twente, in een regio waar werk is voor iedereen, het goed wonen is, goed onderwijs gevolgd kan worden en goede culturele en sportieve voorzieningen zijn.

Aansluiting
Fractievoorzitter Martin Reesink is enthousiast over het initiatief vanuit de Twentse gemeenten. "Ik vind het een goede ontwikkeling dat de Twentse gemeenten nu zelf het initiatief hebben genomen en dat ze de bestaande Agenda van Twente een vervolg willen geven. Vanuit Overijssel kunnen we niets anders doen dan dit initiatief ondersteunen. Wij zullen er op toe zien dat de plannen uit Overijssel ook zullen aansluiten bij de ambities die de Twentse gemeenten neer hebben gelegd". 

Verklaring ondertekend
Op de bijeenkomst van de Regioraad Twente op 18 januari a.s. in het gemeentehuis van Hof van Twente in Goor ondertekenen de Twentse CDA fracties een gezamenlijke verklaring.  In de afgelopen weken is in breed Twents CDA verband een aantal malen gesproken over de Agenda.  Deze verklaring is voor het CDA de basis voor de discussie in Hof van Twente en de daarop volgende besluitvorming in de gemeenteraden van de 14 Twentse gemeenten.

 

Verklaring agenda voor Twente

CDA gaat voor Twente
Het gaat goed met Twente en op bepaalde gebieden doet Twente het zelfs beter dan het landelijke. Dit is mede mogelijk gemaakt door de Agenda van Twente. Twente staat nog steeds voor grote uitdagingen, hoge werkloosheid, lage productiviteit en vertrek van jong hoogopgeleiden. Deze grote opgaven vragen om een grote en duidelijke wil van alle 14 gemeentes om samen te werken.

Wij, de gezamenlijke CDA-fracties in de Twentse gemeenten en de CDA Statenfractie Overijssel, onderkennen het belang van deze samenwerking en willen daarom een duidelijke boodschap afgeven in het kader van de nieuwe Agenda van Twente. Gezamenlijk willen wij werken aan de toekomst van Twente met gezamenlijke standpunten. Daarbij moet zorgvuldig omgegaan worden met die dingen die we in Twente al hebben, maar zal er ook in Twente geïnvesteerd moeten worden. Dit om een toekomst te kunnen bieden voor onze kinderen in Twente, in een regio waar werk is voor iedereen, het goed wonen is, goed onderwijs gevolgd kan worden en goede culturele en sportieve voorzieningen zijn.

Wij gaan voor regionaal in plaats van boven lokaal belang bij de samenwerking, want "Wat goed is voor Twente is ook goed voor de individuele gemeentes”. Bij de ontwikkeling en uitvoering van de Agenda van Twente willen we de volgende uitgangspunten meegeven:

  • Ga voor zichtbare projecten met concrete resultaten binnen de thema’s economie, werkgelegenheid, recreatie & toerisme, leefbaarheid landelijk gebied, acquisitie/branding, mobiliteit/ bereikbaarheid. Houdt het compact;
  • Maak daarbij keuzes en ga in gezamenlijkheid voor de winst voor Twente. Stap over het eigen belang heen.
  • Wees besluitvaardig, maak tempo en durf onorthodoxe stappen te nemen;
  • Haak aan op de programma’s en thema’s waar door de Provincie Overijssel voor gekozen is in de natuur, de landbouw en de regionale economie. Zoek daarbij voortdurend afstemming, versterking en ondersteuning;
  • Zorg voor draagvlak en betrokkenheid in Den Haag, voor grensoverschrijdende samenwerking met Nordrhein Westfalen / Niedersachsen en voor samenwerking in en met Europa;
  • Ga voor naoberschap, samenwerking, daadkracht, verbinding, solidariteit en rentmeesterschap. Want onze kinderen en volgende generaties moeten ook in Twente kunnen blijven wonen en werken.

Namens de Twentse CDA fracties en de CDA Statenfractie Overijssel,

Ayfer Koç – CDA fractie Enschede
Maureen Muller – CDA fractie Hengelo
Yvonne Nijhof – CDA fractie Hof van Twente
Maaike Rodel – CDA fractie Oldenzaal
Ellen Visschedijk – CDA fractie Losser
Tonny Busscher – CDA fractie Tubbergen
Dirk Getkate – CDA fractie Wierden
Jos Jogems – CDA fractie Dinkelland
Isa Kahraman – CDA fractie Rijssen-Holten
Henk Kerkdijk – CDA fractie Twenterand
Bert Oude Lansink – CDA fractie Borne
Martin Reesink – CDA Statenfractie Provincie Overijssel
Jan Scholten – CDA fractie Hellendoorn
Patrick ten Voorde – CDA fractie Haaksbergen
Marcel Zielman – CDA fractie Almelo

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.