09 juli 2020

Ook provincie Overijssel krijgt te maken met gevolgen coronacrisis

De provincie Overijssel is financieel gezond, maar krijgt wel te maken met de negatieve effecten van de coronacrisis. Dat blijkt uit de Perspectiefnota waarin door Gedeputeerde Staten contouren worden geschetst van het beleid voor 2021 en de daaropvolgende jaren. Het financiële perspectief voor de komende jaren ziet er goed uit.

Er wordt 305 miljoen euro vrijgemaakt voor de uitvoering van het coalitieakkoord en er is 15 miljoen euro beschikbaar om de negatieve effecten van de coronacrisis te bestrijden. ‘Zo krijgt het openbaar vervoer dit jaar 11 miljoen euro minder inkomsten door de coronacrisis. Het effect zal ook in de komende jaren merkbaar zijn’, aldus CDA-Statenlid Ben Eshuis.

De komende herverdeling van de uitkeringen uit het Provinciefonds zal voor Overijssel eerder negatief dan positief uitvallen. ‘Maar laten we niet te somber doen. Het budgettair perspectief laat ook voor de komende jaren nog voldoende ruimte voor nieuw beleid.’

Een van de afspraken uit het coalitieakkoord is een ombuiging (bezuiniging) van 10 miljoen euro waarvan inmiddels 4,2 miljoen is gerealiseerd. Eshuis: ‘Er is dus nog 5,8 miljoen euro aan ombuigingen te gaan. Gedeputeerde Staten hebben aangegeven dit geen gemakkelijke opgave te vinden. Dat kan zo zijn, maar voor de CDA-fractie blijft het een belangrijke coalitieafspraak.’

Zowel de Perspectiefnota 2021 als het voorstel Aanpak coronacrisis zijn in te zien op de website destaatvanoverijssel.nl.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.