21 mei 2021

Openbaar vervoer onmisbaar voor leefbaarheid platteland

Om het platteland leefbaar te houden is openbaar vervoer hard nodig. Opheffen van een niet rendabele buslijn met weinig reizigers is volgens het CDA alleen gerechtvaardigd als er een school sluit en er daardoor geen reizigers meer zijn. Is dat niet het geval, dan moet er een alternatieve buslijn zijn die beter aansluit bij de behoefte van reizigers. Het kan ook gaan om een belbus of een individuele oplossing. Dit is een belangrijk uitgangspunt bij het aanbesteden van openbaar vervoer.

‘Er is veel aandacht voor de bereikbaarheid van de grote steden. Terecht, maar dit mag niet ten koste gaan van de landelijke gebieden. Want reizigers naar die steden komen vaak uit landelijk gebied. Als we het ene verwaarlozen zal het andere minder nodig zijn’, merkte het CDA-Statenlid Jacob Spiker afgelopen woensdag op in de commissie Verkeer en Vervoer.

Spiker vroeg ook aandacht voor openbaar vervoer van en naar de aangrenzende provincies. ‘Reizigers klagen vaak over bus- en treinverbindingen die niet op elkaar aansluiten’, aldus Spiker. Hij noemde als voorbeeld reizigers die vanuit de Kop van Overijssel via Meppel naar Groningen of Leeuwarden reizen en daarbij te maken krijgen met onnodig veel extra reistijd door verbindingen die niet op elkaar aansluiten.

In de commissie werd gesproken over de uitgangspunten voor de aanbesteding van het openbaar vervoer in de (samenwerkende) provincies Overijssel, Flevoland en Gelderland. Het CDA wil dat eens in de twee jaar wordt bekeken of nieuwe woonwijken of bedrijventerreinen ingepast moeten worden.

Ook moet beter naar de gemeenten geluisterd worden. Spiker: ‘Gemeenten mogen nu al wensen inbrengen en dat moet zo blijven, maar er wordt nog te weinig mee gedaan. Het raadplegen van doelgroepen betekent dat de vervoerders hun inbreng serieus moeten nemen en dat er samen wordt gekeken naar oplossingen voor knelpunten.’

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.