13 juni 2022

Oproep kandidaatstelling Provinciale Statenverkiezingen 2023

Op 15 maart 2023 vinden er verkiezingen plaats voor de Provinciale Staten.

Wij zoeken:

De Provincie Overijssel staat de komende tijd voor grote uitdagingen op het gebied van het stikstofvraagstuk, energietransitie en de woningopgaven. Wil jij tijd en energie steken in het vertegenwoordigen van de inwoners van de Provincie Overijssel in de Provinciale Staten van Overijssel? Dan zoeken wij jou!

Wat wordt er van je verwacht?

Als lid van Provinciale Staten sta je voor veel uitdagingen én je wilt het beste voor Overijssel en haar inwoners. Je bepaalt mede het beleid op hoofdlijnen en je controleert het College van Gedeputeerde Staten actief en kritisch. Je maakt deel uit van een fractie die het gedachtegoed van het CDA uitdraagt. Jij draagt het CDA-beleid uit en je kunt het ook goed uitleggen. Je bent met passie volksvertegenwoordiger, dat laat je zien door inwoners actief bij het provinciale beleid te betrekken en je actief te verantwoorden over je werk als Statenlid . Je weet wat er in de samenleving speelt. Je wilt samen met anderen zaken voor elkaar krijgen die van belang zijn voor het optimaal functioneren van de Overijsselse samenleving voor inwoners en ondernemers.
 

Wat breng jij mee?

Het goed functioneren als Statenlid vraagt allerlei vaardigheden. Het is belangrijk dat je maatschappelijk betrokken bent, een kritische instelling hebt en openstaat voor nieuwe inzichten. Verder is het belangrijk dat je bereid en in staat bent je verder te ontwikkelen en nieuwe vaardigheden eigen te maken.

Jij bent de kandidaat die we willen hebben als je:

 • de uitgangspunten van het CDA naar de praktijk weet te vertalen en de visie hebt om deze in beleid om te zetten;
 • je kunt inleven in de standpunten en ervaringen van anderen;
 • binnen en buiten de fractie je eigen mening over provinciale aangelegenheden kunt vormen en verwoorden;
 • in staat bent contacten (netwerken) op te zetten;
 • openbare discussie niet uit de weg gaat en ook ruimte laat voor tegenargumenten;
 • een actief teamlid bent en niet voor eigen gewin gaat;
 • kunt incasseren en relativeren. Gevoel voor humor helpt je daarbij.

Als je daarbij beschikt over een creatieve geest en een open houding voor nieuwe ideeën van anderen, dan ben jij de man of vrouw die wij zoeken!

Procedure:

Iedere CDA-er in Overijssel, of CDA sympathisant die nog geen lid is, kan zichzelf kandidaat stellen voor de Provinciale Staten.

Zowel CDA-leden als CDA-sympathisanten die nog geen lid zijn kunnen tot 11 juli 2022 solliciteren per mail naar overijssel@cda.nl via het sollicitatieformulier.

Onderaan het nieuwsbericht vindt u een link naar de onderstaande documenten:

 • De oproep kandidaatstelling Verkiezingen Provinciale Staten hierin staat o.a. wat er van de kandidaat wordt verwacht, welke vaardigheden er nodig zijn en hoe de procedure is
 • De profielschets CDA Statenlid
 • De profielschets CDA Statenfractie
 • Het sollicitatieformulier

Na de sluitingstermijn zullen sollicitatiegesprekken plaatsvinden met de Vertrouwenscommissie. Deze gesprekken gaan plaatsvinden in de eerste helft van augustus 2022.

De Vertrouwenscommissie doet in september 2022 een voordracht aan het Provinciaal Bestuur, dat deze ter stemming voorlegt aan de gemeentelijke CDA-afdelingen in Overijssel. De uitslag van de stemming wordt bekrachtigd tijdens een nog te plannen de Algemene Ledenvergadering van het CDA Overijssel

Van kandidaten wordt gevraagd het verkiezingsprogramma, een bewilligingsverklaring en een interne partijverklaring te ondertekenen. Tevens is een VOG vereist.

Link naar documenten:

https://drive.google.com/drive/folders/1rt_3G8YeHEEOeSCJorQpVNky965hGeM6?usp=sharing

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.