30 mei 2018

Overijssel moet zich aanbieden voor proefprojecten maatschappelijke dienstplicht

Recent las het CDA dat er wellicht kansen zijn om maatschappelijke dienstplicht te stimuleren. De Statenfractie vindt dit een goede zaak en roept GS op te kijken op welke manier de provincie hierin kan ondersteunen. Fractievoorzitter Martin Reesink wil dat de provincie zich aanbiedt om mee te doen aan proefprojecten voor de komende zomer. “Er is landelijke budget beschikbaar voor proefprojecten en het lijkt ons een goede zaak om hierop in te spelen. Het CDA zou graag zien dat GS bereid is om te verkennen of er in Overijssel initiatieven zijn die geschikt zijn voor het meedoen aan proefprojecten”.

Maatschappelijke stage
Bovendien is het CDA benieuwd hoe het loopt met de maatschappelijke stages in Overijssel. “De Statenfractie ziet een mogelijkheid voor het koppelen van de al ingezette maatschappelijke stages met de maatschappelijke dienstplicht die het nieuwe kabinet in wil stellen. Het lijkt ons een mooie manier om te zorgen dat jongeren mee kunnen doen aan proefprojecten en ervaring op doen en zich zo beter kwalificeren voor de arbeidsmarkt”, aldus fractievoorzitter Martin Reesink.

Regionale economie
De provincie heeft een belangrijke rol om de regionale economie te stimuleren, de kansen van jongeren op de arbeidsmarkt te vergroten als ook de sociale cohesie en het noaberschap te stimuleren. Het CDA ziet maatschappelijke dienstplicht als een bouwsteen in dit beleid.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.