04 december 2017

Overijsselse Statenfracties willen eerst herindeling luchtruim

Alle Overijsselse Statenfracties willen dat eerst het luchtruim boven Nederland opnieuw wordt ingedeeld voordat er extra vliegbewegingen plaatsvinden van en naar Lelystad Airport. Tijdens de Statenvergadering van 13 december dienen CDA, D66, Partij voor de Dieren, SGP, Partij van de Arbeid, 50 Plus, GroenLinks, PVV, SP, ChristenUnie en VVD gezamenlijk een motie in, waarin zij de gedeputeerde oproepen het standpunt van Overijssel kenbaar te maken bij de minister van Infrastructuur en Milieu Cora van Nieuwenhuizen.

Gedragen oplossing
Bouwien Rutten, woordvoerder Milieu en Energie is blij met de steun van alle Statenfracties voor de motie: “De Statenfractie van het CDA vindt dat alles op alles gezet moet worden voor goede oplossing voor de lange termijn die op veel draagvlak van de inwoners kan rekenen. Dat is eerst herindelen van het luchtruim voordat Lelystad Airport wordt uitgebreid. Ook in het bewonersadvies aan de minister kwam de herindeling van het luchtruim als best optie naar voren. Wij zijn niet tegen de uitbreiding van vliegveld Lelystad. Wij zien ook de noodzaak voor Schiphol en de economische kansen voor de regio. Maar, wij vinden wel dat hier een goed en ordentelijk proces aan vooraf hoort te gaan ”.

Grote zorgvuldigheid
De minister heeft aangegeven grote zorgvuldigheid te betrachten bij het zoeken naar de juiste oplossingen voor het luchtverkeer van en naar Lelystad Airport. Het aanpassen van de vliegroutes van en naar Lelystad Airport in het huidige luchtruim is een kortetermijnoplossing met vele beperkingen. De Overijsselse Staten zien liever dat er voor een gedragen en toekomstbestendige oplossing wordt gekozen, waarbij meer rekening wordt gehouden met de Overijsselse inwoners. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.