10 januari 2021

Partijcongres neemt amendement beperken vliegverkeer aan

Het vliegverkeer moet duurzamer worden. Met stillere en schonere vliegtuigen, minder overlast voor de directe omgeving. De opening van Lelystad Airport moet opnieuw worden bezien in dit licht, waarbij laagvliegroutes niet langer als acceptabel worden gezien. Dat is de strekking van een amendement op het verkiezingsprogramma voor de Tweede Kamerverkiezingen in maart. Het amendement werd gesteund door driekwart van de CDA-leden die vrijdag en zaterdag deelnamen aan het partijcongres.

‘Deze tijd vraagt om een pas op de plaats qua luchtvaart en een aantoonbare betrouwbare overheid’, aldus Bouwien Rutten, CDA-fractievoorzitter in Provinciale Staten van Overijssel. ‘Minder belasting door vliegverkeer, een goede verdeling tussen bestaande vliegvelden en een betere balans tussen mens, milieu en economie’, voegde zij eraan toe.

Lelystad Airport is al langere tijd omstreden, vooral vanwege laagvliegroutes die het kabinet noodzakelijk acht. Het amendement gaat echter ook in op het vliegverkeer vanaf Schiphol en andere regionale luchthavens. Gewezen wordt op het belang voor de economie en de werkgelegenheid.

Tegelijkertijd ondervindt de directe omgeving van deze luchthavens veel overlast van het vliegverkeer. In het door het partijcongres aangenomen amendement wordt vastgesteld dat het aantal vluchten op Schiphol voorlopig beperkt moet worden tot 500.000, waarbij optimaal gebruik wordt gemaakt van de belangrijkste start- en landingsbanen. Schiphol en de regionale luchthavens moeten daarbij als gezamenlijk Nederlands netwerk worden beschouwd. Nachtvluchten moeten worden gereduceerd. Voor de korte afstanden moet het gebruik van de trein worden gestimuleerd.

Het luchtvaart-amendement telde maar liefst 130 indieners. Arjan Spaans, Elleke Steenbergen, Steffen Hofstra en Bouwien Rutten maakten namens Overijssel deel uit van de kerngroep die de tekst opstelde. Vanuit Gelderland waren dat Daisy Vliegenthart-Goedhart en Harry Kremer.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.