10 januari 2021

Partijcongres stemt amendement ‘vleestax’ weg

Een amendement op het verkiezingsprogramma voor de komende Tweede Kamerverkiezingen om door middel van een BTW-verhoging de vleesconsumptie terug te dringen kreeg maar weinig steun: 81 procent van de deelnemers aan het CDA-partijcongres van vrijdag en zaterdag stemde tegen. Deze ‘vleestax’ van minstens 10 procent per 100 gram vlees zou 600 miljoen euro moeten opleveren voor een fonds om duurzame landbouw te stimuleren. Tweede Kamerlid Pieter Omtzigt ontraadde het amendement. ‘Het inkomen van de boeren gaat met deze heffing niet vooruit, maar achteruit en het brengt ze ook nog eens in een nadeelpositie ten opzichte van boeren in het buitenland.’

Handelsverdragen en MKB/landbouw
Het door de Overijsselse gedeputeerde Eddy van Hijum ingebrachte amendement voor meer aandacht de positie van het midden- en kleinbedrijf en van de agrarische sector in handelsakkoorden kreeg de steun van 91 procent. ‘De kansen en gevolgen voor het Nederlandse MKB en de boeren moeten door de regering vanaf het begin in beeld worden gebracht en op transparante wijze worden meegewogen’, aldus Van Hijum. In het amendement staat ook dat geschillenbeslechting buiten de Nederlandse rechterlijke macht om niet mag worden geaccepteerd in handelsverdragen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.