20 juni 2015

Plattelandscommissie

Het CDA is een echte volkspartij met sterke wortels in zowel de steden als op het platteland. Op het platteland is vaak de dynamiek van een andere orde dan in de steden. Te denken valt hierbij aan de aanleg van breedband in het landelijk gebied, de uitwerking van het Natura2000 beleid, ontwikkelingen in de landbouw en de leefbaarheid in de kleine kernen.

Het is om deze redenen dat CDA Overijssel al jaren een plattelandscommissie als adviesorgaan heeft. In deze nieuwe Statenperiode zijn we bezig om deze commissie te vernieuwen waarvoor we nieuwe mensen benaderen. Deze mensen komen veelal uit de georganiseerde landbouw, de lokale politiek, waterschappen, landschap en natuur etc.

Komende zomer gaan we de deelnemers benaderen en in september moet het CDA-adviesorgaan op volle sterkte zijn. Er is ook een aantal deelnemers afgezwaaid; hen willen we hartelijk bedanken voor hun inzet de afgelopen jaren.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.