19 april 2018

Positieve uitkomst onderzoek Lelystad Airport lost probleem laagvliegroutes niet op

Nu de commissie mer heeft aangegeven dat de milieueffecten op de juiste wijze in beeld zijn gebracht en berekend, gaat het proces richting de opening van Lelystad Airport in 2020 verder. De Statenfractie van het CDA in Overijssel blijft bij haar standpunt dat het luchtruim eerst opnieuw moet worden ingedeeld om te voorkomen dat er langdurig laag wordt gevlogen, voordat Lelystad Airport geopend kan worden.

Probleem niet opgelost
“Wij hebben kennisgenomen van de adviezen van de commissie mer. Goed dat er niet nog meer fouten zijn geconstateerd. Wel hadden wij gehoopt dat de milieueffectrapportage niet alleen aandacht vraagt voor het langdurig laagvliegen maar dit ook expliciet af zou raden.  Als provinciale CDA-fractie vinden wij ook bij 10.000 vliegbewegingen per jaar laagvliegroutes niet acceptabel. Dit probleem is met een foutloze milieueffectrapportage niet opgelost. Gelukkig geeft de commissie slechts advies aan de minister. Wij hopen dat de minister bij haar beslissing over de opening van het vliegveld ook de belangen van de inwoners van Overijssel goed meeweegt. Het vliegveld gaat hier in de provincie veel overlast veroorzaken. Daar kan de minister na het positieve advies van de commissie mer niet zomaar overheen stappen”, aldus woordvoerder Bouwien Rutten van de Overijsselse CDA-fractie.  

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.