11 oktober 2018

Prioriteiten verkeer en vervoer vastgelegd

Tijdens de Statenvergadering van 26 september hebben we de zogenaamde ‘Integrale Netwerkvisie Overijssel’ vastgesteld. In deze netwerkvisie wordt vastgesteld welke investeringen op het gebied van verkeer en vervoer voor de provincie het belangrijkste zijn.

Weg én spoor
Het CDA is het helemaal eens met de visie dat er in zowel een beter OV,  als een betere auto- en fietsbereikbaarheid moet worden geïnvesteerd.  Een keuze tussen investeren in de weg of in het OV is voor het CDA onverantwoord. De prioriteiten die de provincie stelt voor het oplossen van de knelpunten op de A1/A35, A28, N35, N50 en N36 konden ook rekenen op steun van het CDA. 

Zenderen
Er is ook aandacht voor de verkeersproblematiek in Zenderen in de Integrale Netwerkvisie. Een goede zaak wat ons betreft. Woordvoerder Verkeer en Vervoer Bart van Moorsel: “We zijn blij met de afspraken die de gedeputeerde heeft gemaakt met de Minister over het meenemen van Zenderen bij de verkorte MIRT studie voor de A1/A35. En zijn toezegging om vooruitlopend op de eindoplossing te willen investeren in maatregelen die passen bij de eindoplossing, is helemaal in lijn met de wens van het CDA voor de bereikbaarheid van Zenderen en Noordoost Twente.”

Kleine schepen
Tijdens het debat in de Staten heeft het CDA aan de gedeputeerde gevraagd hoe het staat met de door Rijkswaterstaat geplande verruiming van het Twentekanaal en of er op termijn nog wel voldoende kleine schepen zijn. De gedeputeerde gaf aan dat hij die zorg deelt, maar dat hij ook ziet dat er nieuwe kleine schepen wordt geïnvesteerd.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.