25 januari 2023

Provinciale Staten willen meer actieve lobby voor treinstation Staphorst

Het wordt hoog tijd dat Staphorst een eigen treinstation krijgt, omdat het vanuit deze plaats steeds moeilijker is geworden om met het openbaar vervoer te reizen. Nog maar eens in het uur rijdt er een bus tussen Zwolle en Meppel (met lijn 40 in 12 minuten naar Meppel, in 53 minuten naar Zwolle). Met een eigen treinstation wordt niet alleen de reistijd voor inwoners veel korter, maar profiteert ook het lokale bedrijfsleven door een betere bereikbaarheid per openbaar vervoer. 

De Tweede Kamer nam eerder al vrijwel unaniem een motie aan waarin de minister van Infrastructuur en Waterstaat werd opgeroepen om onderzoek te doen naar de haalbaarheid van een treinstation voor Staphorst. Komend voorjaar moet daar duidelijkheid over komen. Provinciale Staten vinden echter dat de provincie niet moet afwachten, maar actief moet gaan lobbyen voor het treinstation. Gedeputeerde Staten wordt verzocht om voor 1 juni met een rapportage te komen. 

Het CDA is blij met de door Provinciale Staten aangenomen motie. Statenlid Jacob Spiker: 'Treinen rijden nu met grote frequentie door het dorp zonder te stoppen, dus hebben ze in Staphorst wel de lasten maar niet de lusten. Het is een meerwaarde wanneer inwoners in Staphorst in de trein kunnen stappen, zonder eerst met de bus naar Meppel of Zwolle te gaan. Maar net zo belangrijk is het voor bedrijven die hierdoor beter bereikbaar zijn en dus interessanter wordenvoor personeel en stagiaires.'

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.