29 januari 2021

Provincie bereidt zich voor op komst wolven naar Overijssel

De wolf is niet langer het dier uit de sprookjes, maar een harde realiteit. Schapenhouders melden dat aanvallen van wolven behalve dierenleed ook emotionele schade berokkenen. De schadevergoeding is in veel situaties niet dekkend. Schapen die geconfronteerd zijn met wolven of honden zijn getraumatiseerd, werpen hun ‘vrucht’ af en zijn niet meer geschikt voor fokprogramma’s. Deze schade wordt niet vergoed.

Voor de CDA-fractie in Provinciale Staten zijn de zorgen van schapenhouders en recente wolvenaanvallen aanleiding geweest om een motie in te dienen waarin Gedeputeerde Staten wordt opgeroepen om samen met onder meer de LTO, gemeenten, natuurorganisaties en landgoedeigenaren in gesprek te gaan over wolvenpreventie in Overijssel. Ook moet samenwerking worden gezocht met Gelderland en Drenthe.

De motie is afgelopen woensdag met grote steun aangenomen door Provinciale Staten. Gedeputeerde Gert Harm ten Bolscher zegde meteen toe dat hij er mee aan de slag gaat. De motie werd mede ingediend door de SGP, VVD, Fractie Mooi Overijssel en Groep Schönbaum.

‘We zijn blij dat de provincie niet langer blijft afwachten. Het is belangrijk dat ‘gehouden’ dieren beschermd worden en niet ten prooi vallen aan een roofdier dat door de overheid wettelijke bescherming wordt geboden’, meent CDA-Statenlid Jeroen Piksen. ‘Regelmatig delen Overijsselse schapenhouders met ons hun bezorgdheid en angst voor aanvallen van wolven op hun dieren.’

Wolven laten zich nu nog incidenteel zien in Overijssel, maar in de buurprovincie Gelderland is al sprake van roedelvorming. In Duitsland zijn in de afgelopen twintig jaar al 128 roedels gevormd. Vorig jaar is vastgesteld dat daar in maar liefst 160 gebieden wolvenwelpen zijn geboren. Een exponentiële groei. De ecoloog en wolvenkenner dr. Groot-Bruinderink stelt dat wolven in het buurland steeds minder eisen stellen aan hun territorium en dat het grensgebied met Drenthe, Overijssel en Gelderland geschikt is voor wolven vanwege de bossen en het boerenland.

Het is volgens deze wolvenkenner niet de vraag of zich wolven in Overijssel gaan vestigen en roedels vormen, maar wannéér dat gebeurt. Groot-Bruinderink wijst daarbij op het gevaar van zwervende wolven die door concurrentie onvoldoende prooi vinden in de natuur. Piksen: ‘Het is wettelijk niet toegestaan om wolven te doden. Toch kunnen er mensen zijn die gif gaan strooien of klemmen plaatsen als zij vinden dat hun dieren of zijzelf in gevaar zijn. Dat wil toch niemand. Daarom is het van belang dat we op tijd met een wolvenbeleid aan de slag gaan.’

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.