11 november 2021

Provincie betaalt fors mee aan ondergrondse bekabeling ’s Heerenbroek

Het CDA staat volledig achter het besluit om volgend jaar 1,7 miljoen euro uit te trekken voor het ondergronds brengen van de hoogspanningslijnen bij ’s Heerenbroek. Wel is het nadrukkelijk de bedoeling dat de gemeente Kampen 10 procent van de kosten voor haar rekening neemt, zoals ook staat verwoord in de motie ‘Aanvullende ambities’ zoals die woensdag bij de begrotingsbehandeling unaniem is aangenomen door Provinciale Staten.

Met ‘Aanvullende ambities’ wordt het pakket van 5,2 miljoen euro bedoeld voor extra bestedingen bovenop de begroting zoals die aanvankelijk door het college van Gedeputeerde Staten werd gepresenteerd. De uitkering uit het Provinciefonds valt namelijk hoger uit dan verwacht. De extra bestedingen zijn door coalitie en oppositie gezamenlijk vastgesteld.

Alle extra bestedingen komen nogmaals terug op de agenda van Provinciale Staten, maar dan in de vorm van uitgewerkte voorstellen. Dat geldt dus ook voor de ondergrondse verkabeling in ’s Heerenbroek.

Dat geldt dus ook voor de erfcoaches die agrariërs ondersteunen bij het zoeken naar een eerlijk verdienmodel en het verbeteren en verduurzamen van hun erf. Met 500.000 euro extra van de provincie kunnen de erfcoaches volgend jaar meer boeren helpen. Het is de ambitie van Provinciale Staten om gemeenten en agro-gerelateerde bedrijven als banken en voerleveranciers op termijn mee te laten betalen aan het werk van de erfcoaches.

De gescheperde schaapskuddes kunnen volgend jaar alsnog rekenen op provinciale subsidie. Er wordt 240.000 euro voor uitgetrokken om de subsidieregeling met een jaar te verlengen. In de tussentijd wordt gezocht naar een structurele financiering voor de herders en hun schapen, om te voorkomen dat de gescheperde kuddes verdwijnen.

Ook komt er volgend jaar 750.000 euro beschikbaar voor het bewaren of terugbrengen van houtwallen, meidoornhagen en oude poelen in het Overijsselse landschap.

Verder gaat er geld naar het aanleggen en veiliger maken van fietspaden en fietsvoorzieningen (520.000 euro), het aanleggen van oversteekplaatsen voor wild (500.000 euro), meer ‘blauw’ in het bos tegen criminaliteit en overlast (400.000 euro), het opknappen en veiliger maken van vakantieparken (250.000 euro), steun aan beginnende en kleine theatergezelschappen (240.000 euro) en wooninitiatieven voor ouderen (100.000 euro).

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.