27 oktober 2020

Provincie kan voedselbank helpen met energierekening

De provincie moet Overijsselse voedselbanken helpen met energiebesparing. Dat willen de provinciale fracties van CDA en PvdA. ‘Voor veel voedselbanken is de energierekening één van de grootste kostenposten’, constateren de tweee fracties. ‘Dus door hun stroomrekening naar beneden te brengen houden ze meer geld over om goed werk mee te doen.’

‘Voedselbanken verbruiken vaak flink wat energie. Bijvoorbeeld omdat ze koelkasten en vrieskisten hebben die al wat ouder zijn, en dus meer stroom gebruiken. Wij willen dat de provincie voedselbanken helpt om eerst hun energieverbruik in kaart te brengen en daarna concrete oplossingen biedt om dat verbruik te verminderen. Dat zou bijvoorbeeld kunnen door de aanschaf van nieuwe, zuinigere apparatuur. Zo besparen we energie én houden de voedselbanken meer geld over. Het mes snijdt dus aan twee kanten.’

In de Statenvergadering van woensdag 28 oktober komen CDA en PvdA met een motie om energiescans uit te gaan voeren bij voedselbanken. De uitkomsten van die scans moet de provincie verwerken in een regeling die aansluit bij de behoeftes van voedselbanken. ‘De Overijsselse voedselbanken verschillen natuurlijk erg in omvang en mogelijkheden. We willen zo goed mogelijk aansluiten bij hun specifieke behoeftes. Daarvoor is maatwerk nodig. We willen dat de provincie dat zo goed mogelijk biedt.’

Overijssel telt dertien voedselbanken waarbij in totaal zo’n duizend vrijwilligers actief zijn. De verwachting is dat door de voort durende coronacrisis het aantal mensen dat hulp zoekt bij de voedselbank fors zal toenemen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.