16 maart 2021

Provincie Overijssel houdt kaarten Aerius tegen het licht

Het CDA heeft onlangs, bij monde van woordvoerder Jeroen Piksen aan Gedeputeerde Staten in de vergadering van Provinciale Staten gevraagd of het klopt dat er behalve habitat- ook leefgebieden voor beschermde soorten zijn toegevoegd aan Natura 2000-gebieden in Overijssel waardoor bestaande vergunningen en vergunningaanvragen gevaar lopen. In antwoord op vragen van CDA’er Theo Rietkerk in de Eerste Kamer gaf de minister toe dat dit klopt.

Gedeputeerde Ten Bolscher zegde toe in IPO-verband te bewerkstelligen dat percelen met regulier agrarisch gebruik binnen Natura 2000-gebieden uit het programma Aerius - de rekentool van het RIVM voor stikstofbelasting - worden gehaald zodat op die percelen niet hoeft worden getoetst te worden op de aanwezigheid van stikstofgevoelige natuur.

Gedeputeerde Staten werken nu aan een passende actualisatie van leefgebiedskaarten. Naar verwachting zijn deze kaarten in oktober gereed. Het CDA wil ook nog weten of er in onze provincie urgente knelgevallen zijn die die niet tot oktober kunnen wachten. Uiteraard zal het CDA een en ander actief en nauwgezet blijven volgen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.