06 maart 2018

PS Overijssel willen kortere termijn winvergunning NAM voor Hardenbergs gas

Provinciale Staten zijn unaniem voor het terugbrengen van de termijn van de vergunning voor het winnen van Hardenbergs gas door de NAM. In navolging van de Hardenbergse raad adviseren ook de Staten geen vergunning af te geven voor een termijn van dertien jaar, maar voor de duur van 3 jaar vanaf de nieuwe vergunningsperiode in 2020.

Advies naar minister
Op 6 maart bespreekt het college van GS de gaswinning in Hardenberg en formuleert zij het advies aan de minister. Nu zowel de raad van Hardenberg als een meerderheid van Provinciale Staten aangeeft niet voor een lange verlenging van de vergunning te zijn, vertrouwen zij er op dat Gedeputeerde Staten dit advies over zal nemen in het advies richting het ministerie Economische Zaken en Klimaat. Zowel de raad van Hardenberg als Provinciale Staten zetten naast een kortere winningstermijn vol in op continue monitoring en metingen.

 

 

 

Korter met een reden
Woordvoerder Milieu en Energie Bouwien Rutten legt uit "Deze kortdurende periode is met een aantal redenen tot stand gekomen. Staatstoezicht op de Mijnen is in haar adviezen en rapportages helder over risico's, terwijl er volgens de NAM nauwelijks sprake van is. De onrust bij de Hardenbergse bevolking is hierdoor niet weggenomen. Daarnaast is in verschillende dossiers gebleken dat de meningen kunnen verschillen waar het gaat om wel of geen risico en/of calamiteiten. Alleen een toezegging van direct stoppen bij gebeurtenissen is daarom niet voldoende. In de huidige energietransitie is het niet wenselijk een langdurige vergunning van 13 jaar af te geven. Hardenberg en Overijssel zetten vol in op de energietransitie. Een langdurige vergunning past niet in dat plaatje. De huidige vergunning loopt nog tot 2020. Na de eerste drie jaar van de verlenging is er een termijn van vijf jaar verstreken. Volgens de Staten een goed moment om dan opnieuw de situatie te bekijken." 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.