22 september 2021

Rekenkamer: veel lessen te leren uit besluitvorming en uitvoering kanaal Almelo–de Haandrik

De Rekenkamer Oost-Nederland heeft vandaag het onderzoek naar de besluitvorming over en de uitvoering van de opwaardering van het kanaal gepubliceerd. Dit onderzoek toont vele tekortkomingen aan in de beide fasen van het proces. Bij de besluitvorming over de opwaardering van het kanaal was de focus vooral gericht op het belang van de opwaardering en de kosten van het project. Er was nauwelijks oog voor de mogelijke gevolgen van de werkzaamheden voor de omgeving. Ook lijkt bij de besluitvorming weinig aandacht te zijn geweest voor de locatie specifieke omstandigheden, maar werd meer in zijn algemeenheid geoordeeld over het opwaarderen van het kanaal. Opvallend is bijvoorbeeld dat pas na het besluit en na de aanbesteding door de aannemer onderzoek werd gedaan naar het profiel van de bodem langs het kanaal.

Ook bij de uitvoering van de baggerwerkzaamheden en het vervangen van de damwanden is er veel fout gegaan. Veel afspraken die op papier goed waren beschreven blijken in de praktijk niet te zijn uitgevoerd. Ook heeft de provincie onvoldoende het nakomen van afspraken met de aannemer afgedwongen. Opvallend is dat de Rekenkamer constateert dat er onvoldoende toezicht is geweest op de uitvoering onder andere door tijdgebrek bij de toezichthouder.

CDA-woordvoerder Bart van Moorsel: ‘Het falend toezicht is duidelijk één van de hoofdlijnen uit dit rapport. Ik zal er dan ook bij het college op aandringen dat bij dit soort grote infra-projecten onafhankelijk toezicht wordt georganiseerd, om dit in de toekomst te voorkomen.’

Een andere hoofdlijn is de gebrekkige archivering van rapportages, waardoor niet meer te achterhalen is wat er destijds precies is gebeurd. Voor het CDA is het niet alleen onderzoek waar lessen uit te trekken zijn zoals, de Rekenkamer stelt, maar dat ook vraagt om concrete acties om herhaling te voorkomen.

Het is nu eerst aan het college van Gedeputeerde Staten om te reageren op dit rapport. Daarna zal het worden besproken in provinciale staten. Het onderzoek door de Rekenkamer Oost-Nederland is uitgevoerd naar aanleiding van een motie van het CDA, die unaniem werd ondersteund in de Staten.

Het rapport van de Rekenkamer is het tweede rapport dat deze week is verschenen over het kanaal Almelo de Haandrik. Maandag verscheen al een rapport van Deltares met een nadere analyse van de mogelijke oorzaken van de schades aan de huizen langs het kanaal. Beide rapporten beschrijven de rol van de provincie bij het ontstaan van de schade.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.