28 april 2021

CDA wil meer zon op dak, minder op landbouwgrond

Er liggen nog altijd veel te weinig zonnepanelen op bedrijfsdaken, terwijl dat een goed alternatief is voor de zonnevelden die her en der in het Overijsselse landschap zijn verschenen en veel kostbare landbouwgrond in beslag nemen. Het CDA wil dat de provincie meer nadruk legt op de noodzaak om zonnepanelen op bedrijfsdaken te plaatsen.

Provinciale Staten hebben vandaag 2,8 miljoen euro uitgetrokken om het toekomstbestendig maken van bedrijfsgebouwen te stimuleren. In het voorstel was niet aangegeven hoe die 2,8 miljoen euro besteed gaat worden, maar CDA, ChristenUnie en SGP kwamen met een amendement om een substantieel deel van dit geld in te zetten om bedrijven aan te sporen om zonnepanelen te plaatsen. Het amendement werd met ruime meerderheid aangenomen.

‘Wij zien goede kansen om de verduurzaming te versnellen. De provincie moet daarbij een voorbeeldfunctie innemen’, legde het CDA-Statenlid Susan Faal-Takak uit. CDA-gedeputeerde Eddy van Hijum was positief over het amendement. ‘Hier valt nog een wereld te winnen. We gaan geen zonnepanelen of de aanleg ervan betalen, maar willen gemeenten en ondernemerscollectieven actief ondersteunen bij het uitwerken van concrete plannen en het oplossen van knelpunten.’

Provinciale Staten bespraken vandaag ook de voortgang van de Regionale Energie Strategie (RES), het verduurzamen van onze energievoorziening. Het CDA maakt zich zorgen om zowel de impact van zonnevelden en windturbines op het landschap als op de wijze waarop de gemeenten tot dusver hun inwoners bij de besluitvorming hebben betrokken. ‘De invloed van de inwoners is wat ons betreft nog onvoldoende’, aldus het CDA-Statenlid Wim Duitman.

Het CDA heeft bij herhaling duidelijk gemaakt geen voorstander te zijn van zonnevelden op kostbare landbouwgrond. Ook vandaag weer. ‘Voor ons moet dat wel in laatste instantie zijn. Zon op dak heeft voor ons prioriteit, zoals dat ook is vastgelegd in de zonneladder’, merkte Duitman op. De ‘zonneladder’ is een handreiking van de provincie voor de gemeenten, waarin ook duidelijke regels zijn opgenomen voor inpassing van zonnevelden in het landschap.

Mede op aandringen van het CDA komt eer ook een ‘windladder’, een handreiking van de provincie voor een verantwoorde inpassing van windturbines in het landschap. CDA’er  Duitman vroeg hier in januari al om.

Er liggen nog altijd veel te weinig zonnepanelen op bedrijfsdaken, terwijl dat een goed alternatief is voor de zonnevelden die her en der in het Overijsselse landschap zijn verschenen en veel kostbare landbouwgrond in beslag nemen. Het CDA wil dat de provincie meer nadruk legt op de noodzaak om zonnepanelen op bedrijfsdaken te plaatsen.

Provinciale Staten hebben vandaag 2,8 miljoen euro uitgetrokken om het toekomstbestendig maken van bedrijfsgebouwen te stimuleren. In het voorstel was niet aangegeven hoe die 2,8 miljoen euro besteed gaat worden, maar CDA, ChristenUnie en SGP kwamen met een amendement om een substantieel deel van dit geld in te zetten om bedrijven aan te sporen om zonnepanelen te plaatsen. Het amendement werd met ruime meerderheid aangenomen.

‘Wij zien goede kansen om de verduurzaming te versnellen. De provincie moet daarbij een voorbeeldfunctie innemen’, legde het CDA-Statenlid Susan Faal-Takak uit. CDA-gedeputeerde Eddy van Hijum was positief over het amendement. ‘Hier valt nog een wereld te winnen. We gaan geen zonnepanelen of de aanleg ervan betalen, maar willen gemeenten en ondernemerscollectieven actief ondersteunen bij het uitwerken van concrete plannen en het oplossen van knelpunten.’

Provinciale Staten bespraken vandaag ook de voortgang van de Regionale Energie Strategie (RES), het verduurzamen van onze energievoorziening. Het CDA maakt zich zorgen om zowel de impact van zonnevelden en windturbines op het landschap als op de wijze waarop de gemeenten tot dusver hun inwoners bij de besluitvorming hebben betrokken. ‘De invloed van de inwoners is wat ons betreft nog onvoldoende’, aldus het CDA-Statenlid Wim Duitman.

Het CDA heeft bij herhaling duidelijk gemaakt geen voorstander te zijn van zonnevelden op kostbare landbouwgrond. Ook vandaag weer. ‘Voor ons moet dat wel in laatste instantie zijn. Zon op dak heeft voor ons prioriteit, zoals dat ook is vastgelegd in de zonneladder’, merkte Duitman op. De ‘zonneladder’ is een handreiking van de provincie voor de gemeenten, waarin ook duidelijke regels zijn opgenomen voor inpassing van zonnevelden in het landschap.

Mede op aandringen van het CDA komt eer ook een ‘windladder’, een handreiking van de provincie voor een verantwoorde inpassing van windturbines in het landschap. CDA’er  Duitman vroeg hier in januari al om.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.