21 januari 2021

Rijksregeling vrijwillige opkoop veebedrijven

De rijksregeling vrijwillige opkoop van veebedrijven nabij natuurgebieden is opengesteld. Er is ruime belangstelling voor, maar in Overijssel is het een (nood)oplossing voor enkele bedrijven. De regeling wordt in twee tranches uitgevoerd. Totaal is landelijk € 350 miljoen beschikbaar. Overijssel ontvangt uit deze eerste tranche € 7,5 miljoen, goed voor de opkoop van ten hoogste enkele bedrijven. Bij opkoop wordt de directe marktwaarde vastgesteld. Dit is de basis voor een bod. Desgevraagd meldt de provincie dat er nu al ruime belangstelling is voor de regeling. Naar schatting voldoen ongeveer Overijsselse 130 bedrijven aan de opkoopcriteria.

Bedrijven worden door het rijk gekocht en worden in eerste aanleg dus eigendom van het rijk en waarschijnlijk daarna overgedragen aan de provincies. De provincie voert de regeling uit en kan binnen de algemene criteria van LNV zelf ‘opkoopbeleid’ voeren. Voor de provincie zijn met name bedrijven interessant die cultuurgronden inbrengen en relatief veel stikstof uitstoten. Ingebrachte gronden kunnen onder andere als ruilgrond gebruikt worden, met name ten behoeve van blijvende boeren in en nabij Natura 2000-gebieden.

Er komt zoals gezegd bij voldoende belangstelling in iedere geval een tweede tranche beschikbaar. Mogelijk zullen daarna ook regelingen komen voor innovatie en verduurzaming. Dit zijn voorbeelden van bronmaatregelen waarvoor het rijk verantwoordelijk is. De provincie is en blijft wel verantwoordelijk voor vergunningverlening, handhaving en toezicht (VHT).

De opkoopregeling is een feit. Voor het CDA blijft een aantal uitgangspunten echter staan:

  • De agrarische sector heeft en houdt een onmisbare maatschappelijke en economische functie in Overijssel.
  • In het kader van Natura 2000-ontwikkelingen heeft steun voor innovatie en verduurzaming de voorkeur boven opkoop. Perspectief en een duurzaam verdienmodel zijn ankerpunten.
  • Gedwongen stoppen wordt vermeden. Schadeloosstellingen bij stop of verplaatsing worden gebaseerd op onteigeningswaarden van het totale bedrijf, dus inclusief bedrijfsmiddelen.
  • De minister van LNV heeft gesteld dat PAS-melders een door het rijk gefinancierde oplossing wordt aangeboden. Daar houdt het CDA haar aan.
  • Onderhoud van natuur en groenblauwe door-adering van het landschap is primair een verdienmodel voor de agrarische sector.

Ben Eshuis en Jeroen Piksen
Woordvoerders Natuur & Landbouw

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.